Uw gift helpt het kerstevangelie verspreiden!

Uw gift helpt het kerstevangelie verspreiden!

Uw gift helpt het kerstevangelie verspreiden!

De Mbe-vertalers uit Nigeria waren verbaasd en duidelijk geraakt, toen ze bezig waren met de vertaling van het kerstevangelie. Toen ze beseften dat Jezus Zijn leven begon in een oude voerbak werd hun ontzag voor Hem nog groter: ‘Jezus had er alles voor over om ons te bereiken!’.

Dit laat zien hoe belangrijk het is dat mensen de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Met uw steun kunnen wij op veel plekken in de wereld de Bijbel vertalen.