Over Wycliffe Bijbelvertalers

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar Gods Woord nog niet is. We willen dat iedereen Gods Woord kan begrijpen. 

video afspelen

Waarom Bijbelvertaalwerk?

Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. We vertalen de Bijbel omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de Bijbel ontvangen in hun eigen taal veranderen levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunnen we iedereen.

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de krachten de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. – Openbaring 7

Wat doen we?

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet op schrift zijn gesteld. Wycliffe Nederland werft hiervoor mensen, fondsen en gebed. De veldmedewerkers en projecten van Wycliffe richten zich op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel.

Hoe is Wycliffe ontstaan?

‘Dit is een belangrijke boodschap voor jullie van de almachtige God’, verklaart Cameron Townsend, terwijl hij Spaanse Bijbels aan indianen probeert te verkopen. De indianen kijken hem vragend aan: ‘Als jouw God zo machtig is, waarom spreekt Hij dan onze taal niet?’

Lees meer

Geschiedenis

De geschiedenis van Wycliffe begint met de Amerikaan Cameron Townsend. Deze man was Bijbelverkoper en op een probeerde hij Spaanstalige Bijbels te verkopen aan de Caqchiquel-indianen in Guatemala. ‘Het is een belangrijke boodschap voor jullie van de almachtige God’, legde Cameron uit. De indianen vroegen hem: ‘Als jouw God zo machtig is, waarom spreekt Hij dan onze taal niet?’ Deze vraag zette de Amerikaan aan het denken. In 1917 besloot Cameron bij de Caqchiquel-indianen te gaan wonen om hun taal te leren en de Bijbel te vertalen in de taal van hun hart.

SIL
Cameron Townsend zag al snel dat er grote behoefte was aan vertalingen van de Bijbel in de moedertaal. Hij besloot daarom mensen op te leiden om hem te helpen. Zijn school noemde hij ‘Summer Institute of Linguistics’ (SIL). Omdat het aantal cursisten groeide, werd Wycliffe Bible Translators opgericht. Als partnerorganisatie van SIL ging Wycliffe zorgen voor de werving en begeleiding van nieuwe medewerkers voor het Bijbelvertaalwerk.

John Wycliffe
Wycliffe Bijbelvertalers is vernoemd naar kerkhervormer John Wycliffe. Hij leefde in Engeland in de 14e eeuw na Chr. John vond dat iedereen de Bijbel moest kunnen lezen. Hij nam daarom het initiatief om de Bijbel vanuit het Latijn te vertalen in de taal van het gewone volk.
Download hier meer informatie over John Wycliffe

Wycliffe Nederland
Vanaf 1963 krijgt Wycliffe voor het eerst aandacht in Nederland. Marinus Wiering begint met het rondsturen van gebedsverzoeken. Later vertegenwoordigt hij de Nederlandse organisatie. Piet Koen hoort over de grote behoefte aan Bijbelvertaalwerk. Dit maakt op hem zo'n indruk dat hij ontslag neemt bij de bank waar hij werkt. In 1970 wordt hij de eerste directeur van Wycliffe Bijbelvertalers.  In die tijd vertrekken ook de eerste veldmedewerkers van Wycliffe Nederland, Marinus en Elisabeth Wiering, naar het zendingsveld. Hoe ging het verder? Bekijk hieronder de video:

 

Wie zijn wij?

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar Gods Woord nog niet is. We willen dat iedereen Gods Woord kan begrijpen. Vanuit Nederland werken we met kantoormedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden aan dit doel.

Welke mensen?

Ongeveer 130 mensen werken wereldwijd voor Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. Nieuwsgierig wie? Bekijk dan hieronder onze veldmedewerkers.

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in Bijbelvertaalwerk en lees inspirerende verhalen en updates vanuit het veld.