Onze projecten

Wij geloven dat God mensen verandert door Zijn Woord. Daarom gunnen we iedereen een Bijbel in zijn eigen taal. De veldmedewerkers en projecten van Wycliffe Bijbelvertalers zijn gericht op: taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het gebruiken van de Bijbel.

Werkwijze

Dankzij gebed en giften zijn we wereldwijd betrokken bij ongeveer 50 projecten. We dienen de lokale kerk en vertaalorganisaties met geld, gebed en expertise; lokale teams doen het vertaalwerk. Zo nodig worden zij versterkt door Wycliffe veldmedewerkers. We streven naar de beste kwaliteit, het meest optimale vertaalproces én maximale betrokkenheid van de lokale bevolking met maar één doel: de vertaalde Bijbel wordt intensief gebruikt.

Resultaat

Een betrouwbare, begrijpelijke Bijbel die wordt gebruikt én toegepast in het dagelijks leven. Waar nodig ondersteunen we de publicatie en verspreiding op een manier die aansluit bij de taalgroep, bijvoorbeeld een Bijbel online. Denk daarbij aan een app of audiobijbel.

Wachten op een Bijbel

Voorbeeldprojecten

Wereldwijd werkt Wycliffe Bijbelvertalers Nederland mee in ongeveer 50 projecten. Bekijk hieronder drie van deze projecten.

Vertaalproject in Tanzania

Kerken in Tanzania zitten vol, maar er is weinig kennis van de Bijbel. Week in, week uit horen kerkgangers verhalen uit de Bijbel zonder er iets van te begrijpen. Als de Bijbel een gesloten boek blijft, hoe kunnen gelovigen dan groeien in geloof?

Lees verder

Vertaalproject in Tanzania

In de meeste kerken gebruikt men de Bijbel in de nationale taal, het Swahili. Veel mensen kennen deze taal niet goed omdat zij in het gezin en in het dorp een andere taal spreken.

Als voorgangers willen preken in hun eigen taal, moeten zij iedere week zelf de vertaalslag maken van het Swahili naar de lokale taal van hun gemeente. Nederlandse ondernemers maken het mogelijk dat we dankzij gebed en giften kunnen werken aan het vertalen van de, soms online Bijbel in vier talen in Tanzania.

Leren lezen en schrijven in Azië en Afrika

Veel talen wereldwijd zijn nooit op schrift gesteld. Mensen spreken wel de taal, maar lezen kunnen zij niet. Voor ons klinkt dat wat onwerkelijk, maar voor veel mensen is dat de realiteit.

Lees verder

Leren lezen en schrijven in Azië en Afrika

Daarom werkt Wycliffe Bijbelvertalers ook aan het leren lezen en schrijven in de eigen taal. Waarom?

In een aantal landen in Afrika en Azië werken we samen met nationale overheden om het schoolonderwijs in de moedertaal te bevorderen. Dit doen we omdat dit leidt tot betere schoolprestaties en het geeft de scholieren de mogelijkheid om de Bijbel in hun eigen taal te lezen.

Kinderen in verschillende landen leren dankzij de steun vanuit Nederland lezen en schrijven in hun eigen taal en gaan daardoor met plezier naar school.

Bijbelgebruik in een gesloten land

Ons doel is niet alleen het vertalen van de Bijbel, maar dat mensen de vertaalde Bijbel ook actief gaan gebruiken. Het is belangrijk dat het Woord voor hen gaat leven. Hoe doen we dat?

Lees verder

Bijbelgebruik in een gesloten land

Tijdens en naast een vertaalproject stimuleren we het gebruik van de vertaalde verzen, hoofdstukken en Bijbelboeken. Dat gebeurt op veel verschillende manieren. Zo is bijvoorbeeld een online Bijbel in de vorm van een Bijbelapp een laagdrempelige manier om in aanraking te komen met het Evangelie.  

De activiteiten rondom Bijbelgebruik in een gesloten land in Azië helpen de lokale kerken in hun evangelisatiewerk. Tijdens naaicursussen, vrouwenvergaderingen en evangelisatiebijeenkomsten luisteren mensen naar de Bijbelgedeelten en gezangen in hun eigen taal via een app. Dit trekt vele nieuwe luisteraars, zij zijn verbaasd dat God in hun eigen taal tot hen spreekt.

Help mee

Wil jij ook graag bijdragen aan deze projecten en mensen hoop geven vanuit Gods Woord? Neem contact met ons op om hierover door te praten of klik hieronder hoe jij kunt bijdragen.

Blijf op de hoogte van het Bijbelvertaalwerk

Vul hieronder je gegevens in, dan sturen wij je vier keer per jaar onze e-mailnieuwsbrief.