Project 20/25

50 nieuwe vertaalprojecten in 5 jaar

Er wachten nog 1,5 miljard mensen op Gods Woord in hun eigen taal. Daar wil Wycliffe Bijbelvertalers Nederland graag samen met u wat aan doen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de Bijbel krijgen in de taal van hun hart, zodat ze Gods woorden kunnen begrijpen en hun levens veranderen. Daarom zijn we een speciaal project gestart: Project20/25. We willen aan 50 nieuwe vertaalprojecten meewerken in 5 jaar. Een grote uitdaging. Doet u mee?

Wycliffe Bijbelvertalers werkt hierbij samen met collega’s in het veld. We zijn dankbaar voor zoveel levens die veranderd zijn door Gods Woord en zien verwachtingsvol uit naar wat komen gaat.

Achtergrond project
Dit project is gestart in 2020 en loopt tot 2025. Het project is een grote uitdaging, maar we vertrouwen op God. De komende jaren werken we hard om deze doelstelling van 50 nieuwe vertaalprojecten te halen, maar dat kan niet zonder uw bijdrage.

Mogen we op uw gebed en/of donatie rekenen?

 

 

Doe ook mee!

Wycliffe Bijbelvertalers
RSIN: 804 855 110
Privacy