Bid je mee?

Gebed is het fundament én een belangrijk onderdeel van het werk van Wycliffe. Wij geloven dat bidden daadwerkelijk iets kan veranderen. Je gebed maakt verschil. We zien levens veranderen! Bid je mee?

Bid mee

Vraag direct de gebedskalender aan.

Gebedspunten

Je kunt voor verschillende onderdelen bidden:

Bidden voor mensen zonder Bijbel, bidden voor onze veldmedewerkers of bidden voor het werk van Wycliffe Bijbelvertalers in het algemeen. 

Hieronder staan gebedspunten per onderwerp. 

Bidden voor mensen zonder Bijbel

Neemt u de tijd om te bidden voor mensen zonder Bijbel? Dan deelt u in Gods verlangen om alle volken de hoop van het evangelie te brengen.

  • Bid voor de veiligheid van mensen zonder Bijbel. Velen van hen zijn inwoners van of ontheemd uit landen met slechte politieke en sociale omstandigheden.
  • Bid dat God mensen zal roepen - in of buiten het land - die zich willen inzetten om Gods Woord naar deze groepen te brengen. Bid dat deze mensen hongeren en dorsten naar Gods Woord in de taal van hun hart.
  • Bid dat ze de Bijbel zullen gebruiken als deze eenmaal is vertaald.

Bidden voor veldmedewerkers

  • De basis waaruit Wycliffe veldmedewerkers in Gods Koninkrijk werken, is hun relatie met God. Bid dat zij dicht bij God zullen leven. 
  • Veel Wycliffe-medewerkers leven in een klimaat met andere ziektes dan in Nederland. Bid daarom voor goede gezondheid. Bid ook voor bevrijding van moedeloosheid, eenzaamheid en depressie.
  • Hechte relaties binnen het gezin zijn belangrijk. Kinderen gaan soms naar een school ver van huis. Het gezinsleven van christenen kan een sterk getuigenis zijn voor hun omgeving. Bid voor een sterke relatie tussen echtgenoten en ouders en hun kinderen.
  • De politieke toestand, de regering, visa en vrijheid in het ‘werkland’ zijn van sterke invloed op het werk. Bid voor een goede samenwerking met regering en ambtenaren.

Bidden voor Wycliffe Bijbelvertalers algemeen

  • Bid dat de vertalingen die gemaakt worden, betrouwbaar en duidelijk zullen zijn, zodat de Bijbelse boodschap helder overkomt.
  • Tegen de tijd dat een vertaalde Bijbel of een gedeelte ervan klaar is om te worden verspreid, is er vaak veel (geestelijke) tegenstand. Juist dan is gebed nodig.
  • Bid voor mensen zonder Bijbel.

Bidden in de buurt

Als gebedspartners van Wycliffe kun je elkaar versterken door als team te gaan bidden met mensen bij jou in de buurt. Doe je mee? Meld je bij ons aan als je samen wilt bidden voor het Bijbelvertaalwerk. 

De kracht van gebed

Mensen met visie

Tijdens mijn reis naar Congo wilden we graag Rev. Malendela Katekesombe ontmoeten om met hem van gedachten te wisselen over…

Lees meer

Blijf bidden voor het werk in Oost-Europa

De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels al maanden en heeft het leven in Oost-Europa op zijn kop gezet. Wycliffe organisaties…

Lees meer

Klaasje Kooiker uitgezonden naar DR Congo

Afgelopen zondag stond de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst tijdens de middagdienst stil bij de uitzending van Klaasje Kooiker voor…

Lees meer

Blijf op de hoogte van ons Bijbelvertaalwerk

Vul hieronder je gegevens in, dan sturen wij je onze e-mailnieuwsbrief.