Connie Kutsch Lojenga

Werkzaam in D.R. Congo

In 1975 ben ik naar frans-sprekend Afrika vertrokken, en heb de eerste 7 jaar gewerkt in Ivoorkust, met uitstapjes naar Burkina Faso en Togo voor workshops, beginnende taal-analyse en alfabetiseringshulp in meerdere talen. Na twee jaar studie in Nederland vertrok ik naar de andere kant van Afrika, waar ik 15 jaar in Nairobi gewoond heb, als basis voor mijn reizen als taalkundig en alfabetiseringsconsulente naar een heel aantal landen in Oost-Afrika. In die jaren heb ook een proefschrift geschreven over het Ngiti, een taal gesproken in Zaïre, nu D.R.Congo. Toen het daar jarenlang onrustig was, heb ik in Nederland gewerkt aan de afdeling Talen en Culturen van Afrika aan de universiteit van Leiden, terwijl ik tevens meerdere jaren mantelzorger was voor mijn vader die ik bij mij in huis genomen had. Gedurende die tijd en daarna heb ik in de college-vrije periodes veel gereisd voor workshops en consulting in totaal in zo’n 25 Afrikaanse landen. De laatste jaren heb ik me vooral geconcentreerd op workshops voor taalontwikkeling in D.R.Congo. Sinds begin 2018 ben ik getrouwd met aartsbisschop (binnen de Protestantse kerken) Pierre Marini Bodho, theoloog en politicus.

Taak

SIL senior linguistics consultant, literacy consultant

Help Connie Kutsch Lojenga in D.R. Congo