Jesse & Roos

Werkzaam in Zuidoost-Aziƫ

Jesse en Roos hebben 15 jaar onder de bevolking van de Koei etnische minderheidsgroep gewoond en in begin 2020 de vertaling van het Nieuwe Testament opgedragen. Omdat veel lokale mensen niet kunnen lezen (of niet gewend zijn om te lezen), hebben ze ook audio-opnames van de vertaalde Bijbelgedeelten gemaakt. Op dit moment bereiden ze zich voor op een nieuwe periode. Ze hopen in 2021 een nieuw vertaalproject te beginnen en daarnaast als consulenten ook bestaande teams te ondersteunen.

Taak

Bijbelvertaling, taalpromotie en Bijbelgebruik

Gebedspunten

  • Bid dat Gods Woord onder de Koei bevolking meer en meer vrucht zal dragen en dat de lokale kerk een helder licht zal zijn.
  • Bid dat Jesse en Roos duidelijk Gods leiding mogen ervaren in het zoeken van een nieuw vertaalproject

Meer informatie

Jesse, Roos en hun dochter zijn in maart 2020 naar Nederland gekomen voor verlof en studie. Met het oog op de toekomst volgt Jesse nu een training vertaalconsulent en gaat Roos beginnen met een parttime MA gericht op Bijbelgebruik. Hun dochter zal in Nederland gaan studeren.

Help Jesse & Roos in Zuidoost-Aziƫ

Uitzendende gemeente
Vergadering van Gelovigen

Rekeningnummer
NL08 RABO 0396 5520 13
t.n.v. Projecten bijbelvertaling en evangelisatie