Jesse & Roos

Werkzaam in Zuidoost-Azië

Jesse en Roos hebben 15 jaar onder de bevolking van de K. etnische minderheidsgroep gewoond en in begin 2020 de vertaling van het Nieuwe Testament opgedragen. Omdat veel lokale mensen niet kunnen lezen (of niet gewend zijn om te lezen), hebben ze ook audio-opnames van de vertaalde Bijbelgedeelten gemaakt. In 2021 hebben ze zich gevestigd in een ander land in Zuidoost Azië, waar op het gebied van Bijbelvertaling nog veel te doen is.

Taak

Vertaalconsulent, Bijbelgebruik en christelijke ceremonies

Gebedspunten

  • Bid dat Gods Woord onder de K. bevolking meer en meer vrucht zal dragen en dat de lokale kerk een helder licht zal zijn.
  • Bid voor geopende deuren, zodat Jesse en Roos hun ervaring kunnen aanwenden om de lokale gelovigen te dienen.

Meer informatie

Jesse werkt als vertaalconsulent in de wijdere regio. Roos is in de laatste fase van een Masters studie op het gebied van het ontwikkelen van inheemse christelijke ceremonies. In 2022 is bij Roos echter een auto-immuunziekte vastgesteld die haar spieren beïnvloedt. Dit heeft veel impact op hun leven, maar ze hopen met de juiste medische zorg in hun locatie te kunnen blijven wonen en werken. Hun dochter studeert momenteel in Nederland.

Help Jesse & Roos in Zuidoost-Azië

Uitzendende gemeente
Vergadering van Gelovigen

Rekeningnummer
NL08 RABO 0396 5520 13
t.n.v. Projecten bijbelvertaling en evangelisatie