Johan en Anne

Werkzaam in Zuidoost-Azië

Na een periode van opleiding zijn Johan en Anne begin 2023 met hun kinderen uitgezonden naar een land in Zuidoost-Azië voor Bijbelvertaalwerk.

De eerste jaren staan in het teken van het aanleren van de taal en cultuur, zodat zij de lokale bevolking kunnen toerusten en ondersteunen in het vertaalwerk. Hierdoor wordt het mogelijk dat ook zij de Bijbel kunnen lezen in de taal van hun hart.

Het kleine aantal christenen in deze omgeving, onderstreept de noodzaak van dit belangrijke werk. Er is op het gebied van Bijbelvertaalwerk dan ook nog veel te doen.

Uw betrokkenheid via gebed en financiële ondersteuning maakt ons werk mede mogelijk.

Taak

Bijbelvertaalwerk

Gebedspunten

  • Bid mee voor een voorspoedige periode van taal- en cultuurstudie.
  • Bid mee voor groeiende relaties en leiding richting het vertaalwerk.
  • Bid mee voor Gods blijvende bescherming over lokale christenen en uitbreiding van Zijn Kerk.

Help Johan en Anne in Zuidoost-Azië

Uitzendende gemeente
Hersteld Hervormde Gemeente

Rekeningnummer
NL54 RABO 0304 5989 68
t.n.v. Wycliffe Comité Licht voor Azië