Johan en Anne

Werkzaam in Zuidoost-Azië

Johan en Anne bereiden zich op dit moment voor op Bijbelvertaalwerk in Zuidoost-Azië. Na een periode van opleiding hopen ze hier vanaf begin 2023 aan het werk te gaan. Het kleine aantal christenen in deze omgeving onderstreept de noodzaak van dit mooie en belangrijke werk. Door de lokale bevolking toe te rusten en te ondersteunen in het vertaalwerk, wordt het mogelijk dat ook zij de Bijbel kunnen lezen in de taal van hun hart.

Uw betrokkenheid via gebed en financiële ondersteuning maakt ons werk mede mogelijk.

Taak

Bijbelvertaling

Gebedspunten

  • Bid mee voor de periode van studie en voorbereiding.
  • Bid mee om voortgang voor het Bijbelvertaalwerk in Zuidoost-Azië.

Help Johan en Anne in Zuidoost-Azië

Uitzendende gemeente
Hersteld Hervormde Gemeente

Rekeningnummer
NL54 RABO 0304 5989 68
t.n.v. Wycliffe Comité Licht voor Azië