Bernhard en Marleen Vreugdenhil

Werkzaam in D.R. Congo

Wij zijn Bernhard en Marleen Vreugdenhil en in voorbereiding om uitgezonden te worden door Connectkerk (Ede) om te gaan werken voor Wycliffe Bijbelvertalers. Wycliffe Bijbelvertalers zet zich in voor het vertalen van de Bijbel wereldwijd. Na ontmoetingen met de vertalers in DR Congo en groepen die de Bijbel in hun taal ontvangen hebben, zijn we geraakt en willen we onze tijd en energie inzetten voor hen. We hebben gezien dat in alle ellende er een nieuw verhaal klinkt, dankzij de vertaalde Bijbel. Op dit moment kent DR Congo ongeveer 200 verschillende lokale talen. In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe vertaalprojecten gestart. Er zijn nog maar 12 talen waarin een project gestart moet worden. In al deze nieuwe projecten is er nog veel werk te doen, maar het begin is er! Praktisch gezien gaan wij videomateriaal maken om het Bijbelvertaalwerk te ondersteunen.

Taak

Creatie video's, foto's en ander ondersteunend materiaal.

Meer informatie

Wil je betrokken blijven bij ons werk? Bekijk dan onze website, schrijf je in voor de nieuwsbrief, meld je aan voor de gebedsgroep en volg ons op Instagram.

Help Bernhard en Marleen Vreugdenhil in D.R. Congo

Uitzendende gemeente
Connectkerk Ede

Rekeningnummer
NL87 RABO 0146 0373 24
t.n.v. Media & Bijbelvertaalwerk