Rolf Heij

Werkzaam in Nederland

Sinds juni 2022 ben ik actief als softwareontwikkelaar bij Wycliffe Bijbelvertalers. Ik werk aan het computerprogramma Paratext. Dat doe ik samen met softwareontwikkelaars van SIL, een partnerorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers. Paratext is ontworpen om mensen te helpen bij het vertalen van de Bijbel in verschillende talen. Het programma bevat verschillende hulpmiddelen en bronnen om Bijbelse teksten te analyseren, interpreteren en vertalen. Paratext heeft ook functies voor grammaticacontrole, spellingcontrole en het organiseren van informatie. Het is dus een soort Zwitsers zakmes voor Bijbelvertalers. Dagelijks wordt Paratext door zo’n 10.000 vertalers over de hele wereld gebruikt.

Taak

Softwareontwikkelaar

Gebedspunten

  • Dank voor beschikbaarheid van goede techniek, die het vertalen van de Bijbel verder helpt.
  • Bid voor goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die Bijbel(vertaal)software maken.
  • Bid dat de softwareontwikkelaars de technische knelpunten bij het vertalen van de Bijbel goed kunnen signaleren en verhelpen.
  • Bid dat Paratext gebruikt kan (blijven) worden door de duizenden Bijbelvertalers die er wereldwijd mee werken.

Meer informatie

Omdat de techniek waarop Paratext gebouwd is verouderd begint te raken zijn we in februari 2023 gestart met het ontwikkelen van een opvolger voor Paratext. Het zal nog een aantal jaar duren voordat deze beschikbaar is voor gebruikers. Alle broncode voor dit nieuwe computerprogramma is publiek beschikbaar. In dit project proberen we ook veel andere organisaties die Bijbel(vertaal)software maken te betrekken, zodat we onze krachten kunnen bundelen.
In juni 2022 ben ik voor een aantal maanden naar de Verenigde Staten geweest om mijn collega’s te ontmoeten en Paratext beter te leren kennen. In september 2022 keerde ik weer terug, en sindsdien werk ik grotendeels vanuit huis.  Op mijn GitHub-profiel kun je in meer detail zien aan welke software ik werk.

Meer informatie:

Help Rolf Heij in Nederland

Uitzendende gemeente
Hervormde W.B.A. Krimpen aan den IJssel