Rolf Heij

Werkzaam in de Verenigde Staten

Vanaf juni 2022 ben ik actief als softwareontwikkelaar bij Wycliffe Bijbelvertalers. Hierin ben ik voornamelijk gericht op het computerprogramma Paratext dat wordt ontwikkeld door SIL, een partnerorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers. Paratext is een soort Word, Google, Wikipedia en Bijbel in één. Een Zwitsers zakmes voor Bijbelvertalers. Dit softwarepakket wordt wereldwijd op grote schaal gebruikt om de Bijbel in alle denkbare talen beschikbaar te maken.
Ik hoop het programma nog beter en efficiënter te maken, zodat het gebruikt kan worden om Gods Woord voor nog veel meer mensen beschikbaar te maken.

Taak

Softwareontwikkelaar

Gebedspunten

  • Dank voor beschikbaarheid van goede techniek, die het vertalen van de Bijbel verder helpt.
  • Bid dat de softwareontwikkelaars de technische knelpunten bij het vertalen van de Bijbel goed kunnen signaleren en verhelpen.
  • Bid dat Paratext gebruikt kan (blijven) worden door de duizenden Bijbelvertalers die er wereldwijd mee werken.

Meer informatie

In de eerste plaats is het voor mij van belang dat ik Paratext goed leer kennen. Hiervoor ga ik twee maanden naar de Verenigde Staten. Door samen te werken met het team dat daar zit hoop ik alle ins en outs te leren. Daarna hoop ik de praktijk van het vertalen van de Bijbel te gaan ervaren in de Democratische Republiek Congo. Vervolgens mag ik mijn werk voor Wycliffe vanuit huis voortzetten, in Krimpen aan den IJssel.

Abonneren:

Help Rolf Heij in de Verenigde Staten

Uitzendende gemeente
Hervormde W.B.A. Krimpen aan den IJssel