Roeland en Jedidjah Luitwieler

Werkzaam in Papoea-Nieuw-Guinea

Wij zijn Roeland & Jedidjah, Jeroesja en Manasse Luitwieler. Samen met God zijn we op avontuur! Roeland heeft Informatica en Taalwetenschap gestudeerd. Tijdens de studie ontstond de droom om zijn talenten in te zetten voor God. Lang was hij werkzaam in de IT, maar het verlangen bleef om iets met taal te doen. Wycliffe sluit goed aan bij Roelands dromen; door taal en software dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk! Jedidjah brengt het liefst tijd door met jeugd. Ze is creatief en biedt een luisterend oor voor wie dat nodig heeft. Jedidjah zal het werk van Wycliffe ondersteunen door er voor de zendelingen en hun kinderen te zijn. Beiden hebben wij God dichtbij ervaren tijdens het lezen van Zijn Woord. Voor veel mensen is het niet vanzelfsprekend om God op deze manier te ontmoeten. Wij gunnen het iedereen om de God van Abraham, Isaäk en Jakob te leren kennen!

Taak

Roeland gaat als taalkundige aan de slag. Jedidjah gaat ondersteunend werk doen en is er verder vooral voor het gezin.

Gebedspunten

  • Zegen op alle voorbereiding en training van Roeland en Jedidjah.
  • Sponsors, zodat het werk vanuit een financieel stabiele situatie kan plaatsvinden.
  • Al het werk van Wycliffe Bijbelvertalers wereldwijd.

Help Roeland en Jedidjah Luitwieler in Papoea-Nieuw-Guinea

Uitzendende gemeente
Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland

Rekeningnummer
NL98RABO0312690886
t.n.v. Wycliffe Taalkunde & Support PNG