Erwin en Liesbeth Komen

Werkzaam in Centraal-Azië

Jaren geleden hebben we met ons gezin in Rusland aan het Cache vertaalproject gewerkt.
Inmiddels zijn de kinderen ons boven het hoofd gegroeid. Benjamin werkt in de ICT, Ariël studeert bio-informatica, Irina doet promotieonderzoek in de natuurkunde in Delft, Sharon heeft een tijdje in de ICT gewerkt en doet nu een tussenjaar.

Liesbeth is weer terug gegaan naar haar vroegere vakgebied. Ze werkt als Physician Assistant in het Radboud UMC. Erwin combineert werken (ICT) aan de universiteit met (ver)taalkundige taken binnen SIL. Hij werkt als vertaalconsulent bij één project en daarnaast coördineert hij het werk van de vertaalconsulenten in Rusland en Centraal-Azië

Taak

Erwin: Taalkundig consulent, vertaalconsulent, vertaalcoördinator
Liesbeth: Ondersteunend (SIL)

Help Erwin en Liesbeth Komen in Centraal-Azië

Rekeningnummer
NL87 RABO 0146 0372 27
t.n.v. Wycliffe Comité Komen