Jorn Rietveld

Werkzaam in Papoea-Nieuw-Guinea

Van kleins af aan heb ik het verlangen om naar de andere kant van de wereld te gaan. In mijn tienerjaren kwam daar het verlangen bij om ‘iets met zending’ te doen. Vanaf de zomer van 2022 ben ik actief gaan zoeken naar een organisatie die daarbij past. Wycliffe Bijbelvertalers leek in de eerste instantie niet de meest passende, omdat ik geen taalstudie heb gedaan maar natuurkundige ben, en daarnaast dyslexie heb. Iemand wees mij echter op de ondersteunende functies: Wycliffe Bijbelvertalers bleek ook een IT-functie vrij te hebben die wel erg goed bij mij paste. En zo begint dat ‘iets met de zending’ nu vorm te krijgen.

Taak

Ukarumpa is een unieke plek met software die zelf is gebouwd. Deze software ga ik onderhouden en verder uitbreiden om zo de gemeenschap te ondersteunen. Dat is hard nodig.

Gebedspunten

  • Bid voor een voorspoedig verloop van de laatste voorbereidingen in Nederland;
  • Bid voor een goede tijd van afscheid nemen in Nederland;
  • Bid voor goede start van de opleiding in Engeland.

Help Jorn Rietveld in Papoea-Nieuw-Guinea

Uitzendende gemeente
Protestantse Gemeente Leerdam & Protestantse Gemeente Zoetermeer Zuid

Rekeningnummer
NL29 RABO 0145 8748 26
t.n.v. Wycliffe Software PNG