Onze organisatie

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar Gods Woord nog niet is. We willen dat iedereen Gods Woord kan begrijpen. Vanuit Nederland werken we met kantoormedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden aan dit doel.

Organisatie in Nederland

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland is een stichting die zich inzet voor onze missie: een Bijbel in de eigen taal beschikbaar maken voor iedereen. Ons team bestaat uit kantoor- en veldmedewerkers, aangevuld met vrijwilligers en ondersteund door veel betrokken donateurs en mensen die bidden voor het wereldwijde Bijbelvertaalwerk. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van stichting Wycliffe Bijbelvertalers Nederland bestaat uit een tweehoofdige directie, gevormd door Bram van Grootheest en Marinus Lamper.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting Wycliffe Bijbelvertalers Nederland bestaat uit de volgende onbezoldigde leden:

Dhr. H.G. (Henk) Bezemer (voorzitter)
Dhr. A. (Arie) Elshout
Dhr. M.T. (Marnix) Niemeijer
Mevr. C. (Coranne) Steenkamp-Scheinhardt (secretaris)
Mw. H.J.J. (Hester) Touwen
Dhr. J. (Hans) de Weerd

Een bericht naar de secretaris van het bestuur kan via de mail.

Lees hier het Raad van Toezicht Reglement

Verantwoording

ANBI: beloning en statuten

Het beloningsbeleid voor medewerkers is gebaseerd op een eigen systeem van functiewaardering- en salariëring, uitgaande van de BBRA-salaristabel van de Rijksoverheid. Dit systeem wordt periodiek vergeleken met en indien nodig aangepast aan ontwikkelingen in de branche. Het directiesalaris ligt op ruim 80% van de VFI norm. Het bestuur ontvangt geen beloning.

De statuten vormen de basis van de stichting Wycliffe Bijbelvertalers Nederland.

Lees hier onze statuten

 

Meerjarenbeleidsplan

Onze organisatie werkt vanuit een meerjarenbeleid.

Lees hier onze meerjarenstrategie 2022-2025

 

Codes en richtlijnen

Als organisatie hanteren wij de volgende codes en richtlijnen:

CBF

Overige

Als organisatie zijn we lid van Stichting Evangelisch Meldpunt.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij vinden de privacy van onze leden en donateurs belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens die in ons registratiesysteem zijn opgenomen. Daarbij houden wij ons aan de geldende wetgeving. Jouw gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en niet ter beschikking aan derden gesteld. In ons Privacy statement kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hoe wij deze beschermen en welke rechten onze betrokkenen hebben.

Lees hier ons Privacy statement of bekijk het cookieoverzicht.

Blijf op de hoogte van ons Bijbelvertaalwerk

Vul hieronder je gegevens in, dan sturen wij je vier keer per jaar onze e-mailnieuwsbrief.