Onze organisatie

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar Gods Woord nog niet is. We willen dat iedereen Gods Woord kan begrijpen. Vanuit Nederland werken we met kantoormedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden aan dit doel.

Organisatie in Nederland

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland is een stichting die zich inzet voor onze missie: een Bijbel in de eigen taal beschikbaar maken voor iedereen. Ons team bestaat uit kantoor- en veldmedewerkers, aangevuld met vrijwilligers en ondersteund door veel betrokken donateurs en mensen die bidden voor het wereldwijde Bijbelvertaalwerk. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van stichting Wycliffe Bijbelvertalers Nederland bestaat uit een tweehoofdige directie, gevormd door Marinus Lamper en Anke Plange.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting Wycliffe Bijbelvertalers Nederland bestaat uit de volgende onbezoldigde leden:

Dhr. F. (Frans) Hoogendijk (voorzitter)
Dhr. A. (Arie) Elshout
Dhr. M.T. (Marnix) Niemeijer
Mw. C. (Coranne) Steenkamp-Scheinhardt (secretaris)
Mw. H.J.J. (Hester) Touwen

Een bericht naar de secretaris van de Raad van Toezicht kan via de mail.

Lees hier het Raad van Toezicht Reglement

Verantwoording

ANBI: beloning en statuten

Het beloningsbeleid voor medewerkers is gebaseerd op een eigen systeem van functiewaardering- en salariëring, uitgaande van de BBRA-salaristabel van de Rijksoverheid. Dit systeem wordt periodiek vergeleken met en indien nodig aangepast aan ontwikkelingen in de branche. Het directiesalaris ligt op ruim 80% van de VFI norm. Het bestuur ontvangt geen beloning.

De statuten vormen de basis van de stichting Wycliffe Bijbelvertalers Nederland.

Lees hier onze statuten

 

Meerjarenbeleidsplan

Onze organisatie werkt vanuit een meerjarenbeleid.

Lees hier onze meerjarenstrategie 2022-2025

 

Codes en richtlijnen

Als organisatie hanteren wij de volgende codes en richtlijnen:

Duurzaamheid

Als Wycliffe Bijbelvertalers Nederland zien we het als een Bijbelse opdracht om goed met de aarde om te gaan. Dat heeft invloed op onze keuzes in ons werk:

We willen zuinig omgaan met onze werkplek en de materialen die we gebruiken. We kopen daarom bewust in en kiezen zo mogelijk voor mens- en milieuvriendelijkere opties.

Reizen voor ons werk is soms onmisbaar; wij compenseren de CO2 uitstoot via Climate Stewards en denken bij elke reis goed na over de noodzaak en alternatieven.

CBF

Overige

Als organisatie zijn we lid van Stichting Evangelisch Meldpunt.

Jaarverslag

Wereldwijd ervaart men hoge urgentie om de Bijbel te vertalen, zo blijkt uit het jaarverslag van Wycliffe Bijbelvertalers. Nooit eerder werd er op zoveel plekken tegelijk gewerkt aan een Bijbelvertaling. Alleen al in 2023 zijn er 412 nieuwe Bijbelvertaalprogramma’s gestart. Ondanks de tegenstand die er wereldwijd is, blijft het vertaalwerk groeien. Lees er alles over in het jaarverslag 2023.

 

Bekijk hieronder de jaarverslagen van voorgaande jaren:

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij vinden de privacy van onze leden en donateurs belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens die in ons registratiesysteem zijn opgenomen. Daarbij houden wij ons aan de geldende wetgeving. Jouw gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en niet ter beschikking aan derden gesteld. In ons Privacy statement kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hoe wij deze beschermen en welke rechten onze betrokkenen hebben.

Lees hier ons Privacy statement of bekijk het cookieoverzicht.

Blijf op de hoogte van ons Bijbelvertaalwerk

Vul hieronder je gegevens in, dan sturen wij je vier keer per jaar onze e-mailnieuwsbrief.