Hans en Diet Hoddenbagh

Werkzaam in Nederland

Wij zijn Hans en Diet Hoddenbagh en hebben twee volwassen, getrouwde dochters. We werken sinds 1986 voor SIL (een partnerorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers) in Franssprekend West-Afrika. In 1993 kwam het Nieuwe Testament in de Fon taal gereed (2 miljoen sprekers) en in 2014 de gehele Bijbel (Benin, West Afrika, vanaf 1997 gecoördineerd door Geerhard Kloppenburg). In 1996 kwam in Togo het Nieuwe Testament in de Kabiye taal gereed. Dit alles in nauwe samenwerking met nationale vertalers, lokale kerken, bijbelgenootschappen en SIL collega’s. Een aantal jaren woonden we in Benin en in Togo. Later zijn we vanuit Nederland gaan werken.

Verschillende keren per jaar reizen we naar het veld. In Nederland heeft Diet haar eigen praktijk in loopbaancoaching. Hier ontvangt ze veelal zendelingen of internationals die over grenzen heen werken en begeleiding zoeken wat betreft werk en functioneren. Diet is momenteel bestuurslid van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland en vertegenwoordigt als zodanig de veldmedewerkers.

Taak

Hans: Vertaalconsulent
Diet: Loopbaanbegeleiding

Meer informatie

Diet Hoddenbagh is loopbaanconsulent en biedt intercultureel studie en carrière advies via ISCA, klik hier voor meer informatie.

BOEK: ‘Hobbelend door talenland, een vertaler vertelt’ door Hans Hoddenbagh
“Een bundel anekdotes van ervaringen die ik opdeed tijdens de 30 jaar dat ik werk voor Wycliffe,” zo omschrijft Hans zijn eigen boekje. “Het zijn korte verhalen waarmee ik wil laten zien wat je zoal mee kunt maken als vertaler.”

Hans was tijdens deze periode o.a. directeur van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. €10,00 (excl. verzendkosten)

Klik hier om het boek te bestellen.

Help Hans en Diet Hoddenbagh in Nederland

Uitzendende gemeente
Vergadering van Gelovigen

Rekeningnummer
NL44 RABO 0145 2886 76
t.n.v. Wycliffe Bijbelvertalers o.v.v. Hoddenbagh