Anne-Christie

Werkzaam in Ethiopië

In mijn werk als taalkundige probeer ik mijn enthousiasme voor talen en respect voor de sprekers over te brengen. Ik vind het gaaf wanneer de lokale taalwerkers de unieke kenmerken en volle uitdrukkingskracht van hun taal leren gebruiken in het vertalen van de Bijbel of het maken van lesboeken voor moedertaalonderwijs.

Om dit doel te bereiken doe ik onderzoek, help de lokale bevolking bij het maken van een goede spelling, en geef ik vaak workshops en cursussen aan verschillende teams van onze partnerorganisaties in Ethiopië. Ook ben ik regelmatig als facilitator betrokken bij SYIS workshops en geef ik les aan iDELTA, een pan-Afrikaanse opleiding van SIL voor vertalers en alfabetiseringswerkers.

Taak

Taalkundig consulent

Gebedspunten

  • Bid voor vruchtbare relaties met studenten en collega’s.
  • Bid dat het werk onder de Hamar bevolking in goede samenwerking mag gebeuren tot zegen van de bevolking en tot eer van God.

Meer weten over Anne-Christie?

Help Anne-Christie in Ethiopië

Uitzendende gemeente
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leiden

Rekeningnummer
NL63 RABO 0173 6248 47
t.n.v. Wycliffe Comité Anne-Christie