Gevlucht, maar
niet verloren

Hoop voor vluchtelingen

DR CONGO – De Vanuma-Bijbelvertalers moesten vluchten. Hun leven liep gevaar. Dat weerhoudt hen er echter niet van om verder te gaan met het Bijbelvertaalwerk, integendeel! Bijbelvertaler Ezechiel Beli vertelt: “Gods Woord geeft de Vanuma-vluchtelingen hoop, vertrouwen en rust, ook al verandert hun situatie niet.”

 

Een vertaler met volharding

Een van de gevluchte Vanuma is Ezechiel Beli. Hij werkt met een bevlogen team aan de vertaling van het Nieuwe Testament: “Het gebied waar we woonden, werd te onveilig door de rondzwervende, moordende rebellengroepen. Velen zijn vermoord. Ook een van de vertalers uit ons vertaalteam is gedood. Onze bezittingen zijn ons afgenomen. Het was een heftige en angstige tijd.”

“Toen alles in mijn leven wankelde, was Gods Woord mijn houvast. Dat is waarom ik doorga met het vertalen van de Bijbel voor de Vanuma. Ik wil niets liever dan dat de Vanuma toegang krijgen tot Gods Woord in hun eigen taal. We gaan door, wat het ons ook kost, totdat we klaar zijn.”

We gaan door met het vertalen van de Bijbel, wat het ons ook kost, totdat we klaar zijn.

 

Een vluchtelinge met verlangen

Even verderop in het vluchtelingenkamp zit Furaha Kibibi. Het verdriet is van haar gezicht af te lezen. “Door de afschuwelijke dingen die ik heb meegemaakt, voel ik mij eigenlijk geen mens meer”, zo vertelt ze. “Maar het Woord van God laat mij zien dat ik er wel toe doe!”

Furaha vervolgt haar verhaal: “We hebben troost nodig in al onze gebrokenheid. In Gods Woord vinden we die troost. De Bijbelboeken die we nu in onze eigen taal hebben, helpen ons enorm. We verlangen intens naar de volgende woorden van God in onze eigen taal!”

In Gods Woord vinden we troost. We verlangen intens naar de volgende woorden van God in onze eigen taal!

 

Een toekomst vol hoop

Vertaler Beli vertelt: “Onze Vanumagemeenschap ontmoet elkaar elke ochtend. Voordat we aan het werk gaan, dragen we samen de dag op aan God. Dat heeft een bijzondere uitwerking. Mensen blijven elkaar meer trouw in de gemeenschap en er wordt minder alcohol gedronken; alcohol is echt een serieus probleem bij de Vanuma. Je ziet de positieve effecten niet altijd direct, maar als enkelingen veranderen, veranderen gezinnen. Als gezinnen veranderen, verandert uiteindelijk de samenleving.”

“Dat is wat wij stap voor stap zien gebeuren, doordat Gods Woord toegankelijk en begrijpelijk wordt voor iedereen. God werkt krachtig door Zijn Woord. Daarom gaan wij door met het vertalen van de Bijbel, tot Jezus Christus terugkomt!”

 
► Lees hier het volledige verhaal van de Vanuma


Bid voor het Vanuma-vertaalwerk

Jouw gebed is hard nodig voor de situatie en het Bijbelvertaalwerk van de Vanuma in DR Congo. Bid en dank jij mee?

  • Dank dat er ondanks alle pijn en verdriet hard gewerkt wordt aan de vertaling van de Bijbel in het Vanuma.
  • Bid om kracht en inspiratie voor het Bijbelvertaalteam.
  • Bid voor de getraumatiseerde Vanuma-vluchtelingen, dat Gods Woord hen troost en geneest.

Steun dit hoopvolle Bijbelvertaalwerk

Beli werkt volhardend door aan het vertalen van de Bijbel in het Vanuma. Furaha verlangt intens naar de volgende woorden van God in haar eigen taal. Steun het Bijbelvertaalwerk en maak het mogelijk!

Wycliffe Bijbelvertalers
RSIN: 804 855 110
Privacy