Wilma Wolthuis

Werkzaam in West-Afrika

Samen met mijn dochter Ruth (2008) woon en werk ik in West Afrika (SIL WAF). Als taalkundige ben ik nauw betrokken geweest bij het K-project vanaf het begin. Sinds januari 2020 is het Nieuwe Testament in die taal beschikbaar. Ik ben Linguistic Coördinator voor één land in West Afrika en coördineer ook de activiteiten van een team van taalkundigen in West-Afrika. Daarnaast geef ik les in taalkunde en help bij analyse en beschrijving van lokale talen.

Taak

Taalkundig consulent in opleiding

Gebedspunten

  • Bid en dank voor gezondheid en veiligheid voor Ruth en Wilma.
  • Bid en dank voor Ruth dat ze zich goed ontwikkelt.
  • Bid voor rust en vrede in de regio in verband met terroristische activiteiten.
  • Bid voor wijsheid voor het werk.

Help Wilma Wolthuis in West-Afrika

Uitzendende gemeente
Protestantse Kerk Nederland

Rekeningnummer
NL79 RABO 0378 3074 60
t.n.v. Wycliffe Comité Wilma en Ruth