Willem en Esther van de Bruinhorst

Werkzaam in Papoea-Nieuw-Guinea

Willem en Esther van de Bruinhorst werken als Scripture Use-werkers in het Aitape West Translation Project. In dit project wordt gewerkt aan een Bijbelvertaling in tien tot elf verschillende talen. De taak van Willem en Esther is om het gebruik van de vertaalde Bijbel(gedeelten) te stimuleren en de lokale mensen te leren om de Bijbel toe te passen in hun leven. Ze werken samen met de lokale kerken, om daar vanuit op de nood van de kerken te reageren.

Taak

Bijbel in gebruik (Scripture Engagement)

Help Willem en Esther van de Bruinhorst in Papoea-Nieuw-Guinea

Uitzendende gemeente
Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen

Rekeningnummer
NL88 RABO 0165 8440 27
t.n.v. Wycliffe Comité ATP-West Team