Willem en Christien Baarssen

Werkzaam in West-Afrika

Willem en Christien zijn sinds eind 2015 werkzaam in West-Afrika. Willem is de financieel manager van vier landen in deze regio. Hij zorgt dat de financiële en administratieve kant van de vele bijbelvertaalprojecten in deze landen goed op orde is. Een brede taak waar bij te denken is aan de belastingen, salarissen, rapportages voor de projecten / donoren, jaarverslag, budgetten, controle van de uitgaven, ondersteunen van de nationale directeuren etc. Door deze ondersteunende functie kunnen de Bijbelvertalers zich ook echt op hun taak richten.

Christien werkt parttime als alfabetiseringswerker. Ze is verantwoordelijk voor de communicatie met de alfabetiseringsmensen van de vertaalteams om zo goed op de hoogte te blijven van hun behoeften en om te zorgen dat ze hun taak goed uit kunnen voeren. Daarnaast zorgt ze voor Gideon (2018) en voor een goede thuisbasis.

Taak

Finance manager / alfabetiseringswerker

Gebedspunten

• Het land waar Willem en Christien werken heeft te maken met terrorisme en onrust door etnische conflicten. Wilt u bidden voor vrede en veiligheid?
• Wilt u bidden voor goede samenwerking met overheidsinstanties en kerkleiders, zodat positieve veranderingen plaatsvinden?
• De nationale bevolking is overwegend moslim en staat erg open voor gesprekken over religie. Wilt u bidden dat Willem en Christien vrijmoedig zullen getuigen?

Help Willem en Christien Baarssen in West-Afrika

Uitzendende gemeente
Hervormde Gemeente Urk

Rekeningnummer
NL83 RABO 0192 0161 72
t.n.v. Wycliffe comité Baarssen