Walter en Ineke Verschoor

Werkzaam in Nederland

Sinds 1993 werken we als ondersteunende werkers bij Wycliffe Bijbelvertalers. Walter in het financiële management en Ineke in ontwikkelingshulp en nu in het bekendmaken van het Bijbelvertaalwerk.

Taak

Walter: Financiële management
Ineke: Ontwikkelingshulp en bekendmaken Bijbelvertaalwerk

Help Walter en Ineke Verschoor in Nederland

Uitzendende gemeente
Baptistengemeente

Rekeningnummer
NL48 RABO 0378 3073 39
t.n.v. Wycliffe Comité Verschoor