Theo en Bernadet van der Louw

Werkzaam in Nederland

Wij zijn Theo en Bernadet. We leerden elkaar kennen toen Theo net lid was en Bernadet bij een andere zendingsorganisatie werkte. In 2006 zijn we getrouwd en daarna is Bernadet ook lid van Wycliffe geworden. We hebben drie kinderen: Michiel (2007), Jenny (2008) en Stefan (2010). Begin 2010 zijn we naar Mexico uitgezonden waar Theo als consulent Oude Testament ging werken en Bernadet als exegetisch adviseur bij het gebarentaalproject betrokken was. In 2014 zijn we teruggekomen naar Nederland en we werken nu beiden als vertaalconsulent met vertaalteams die we persoonlijk bezoeken als de situatie dat toelaat.

Theo werkt aan de afronding van het Oude Testament met een vertaalteam in Mexico en één uit West-Azië (nu het Oude Testament in Guatemala bijna klaar is, kijkt hij waar hij in de toekomst kan werken). Daarnaast is hij betrokken bij de opleiding van nieuwe vertaalconsulenten in Latijns-Amerika. Bernadet werkt met het Global Sign Language team samen met verschillende gebarentaalprojecten, waaronder die in Nederland en één in het Midden Oosten. Daarnaast begeleidt zij horende en dove consulenten in opleiding.

Taak

Theo: Vertaalconsulent bij Global Consultant Pool
Bernadet: Taalkundig- en vertaalconsulent

Gebedspunten

  • Bid voor veiligheid tijdens de reizen die Theo en Bernadet moeten maken.
  • Bid voor de drie kinderen van Theo en Bernadet die het niet altijd leuk vinden als ouders om de beurt op reis zijn.
  • Bid voor de vertalers van de projecten waarbij Theo en Bernadet betrokken bij zijn. Zij krijgen vaak te maken met aanvechtigingen.
  • Bid voor een goede balans als de vertalingen vanuit Nederland gecontroleerd worden. Dit werk vindt vaak plaats achter de computer met weinig contacten en is niet altijd makkelijk.
  • Bid voor meer vertaalconsulenten die gespecialiseerd zijn in gebarentalen. In steeds meer landen is interesse in een vertaling in gebarentaal, maar wereldwijs is er een handjevol consulenten.

Meer informatie

Video over het waarom van Bijbelvertalen in gebarentalen

 

De gebarentaalprojecten waarbij Bernadet betrokken is, publiceren hun vertaling op video. Mensen die doof geboren zijn hebben vaak moeite met lezen omdat ze de gesproken taal niet goed hebben leren beheersen. Dit is voornamelijk zo in landen waar geen of slecht dovenonderwijs is. De geschreven Bijbel is voor deze mensen niet of moeilijk te begrijpen.

Twee artikelen die we jullie aanraden
1. Nederland Zingt Dichtbij voor het eerst met gebarentaal
2. Bijbelvertalen met je handen

Help Theo en Bernadet van der Louw in Nederland

Uitzendende gemeente
Protestantse Gemeente Emmeloord PKN wijkgemeente Martinikerk Groningen Pinkstergemeente Doetinchem

Rekeningnummer
NL65 RABO 0378 3068 39
t.n.v. Wycliffe Comité Van der Louw