Taalkundige Training Azië

Werkzaam in Zuidoost-Azië

Deze pagina beschrijft in een paar korte punten het werk van een veldmedewerker van wie de naam hier anoniem moet blijven en hoe u deze veldmedewerker in gebed en/of financieel kunt steunen. Wellicht kent u de veldmedewerker en heeft u de link naar deze pagina gevolgd vanaf een andere bron zoals een nieuwsbrief: u bent op de goede plek. Ook als u de veldmedewerker niet kent en hier al browsend terechtkomt: welkom!

Taak

Docent taalkunde voor Bijbelvertalers in opleiding; taalkundig consulent voor Bijbelvertaalteams in open en gesloten gebieden

Gebedspunten

  • Bid voor voldoende financiële middelen om het werk op te starten en voort te zetten.
  • Bid voor een goede band met de achterban.
  • Bid dat God meer mensen uit Zuidoost-Aziatisch landen zal roepen en uitrusten voor Bijbelvertaalwerk en verwante projecten, zowel in hun eigen taalgroepen als in de bredere regio.

Help Taalkundige Training Azië in Zuidoost-Azië

Rekeningnummer
NL08RABO0349374317
t.n.v. Wycliffe Taalkundige Training Azië’