Truus (en Stephen) Babila

Werkzaam in Kameroen

Truus gaf een aantal jaar les op een middelbare school in het Frans en Engels en na een presentatie, raakte ze geïnteresseerd in Bijbelvertaalwerk. Ze vertrok naar Kameroen in 1987. De eerste paar jaar was ze betrokken bij het Mekaa project in het Oosten als alfabetiseringsspecialist. Na een paar jaar als literacy specialist in de hoofdstad te hebben gewerkt, vertrok ze in 1995 naar het Engelstalige noord westen van Kameroen. Ze pakte daar ook Scripture engagement activiteiten op.

Ze ontmoette Stephen en sinds 2001 zijn ze getrouwd. Sinds 1999 werkt Truus samen met de nationale organisatie voor Bijbelvertaalwerk (CABTAL) en is vooral bezig met het trainen van nationale werkers, Evangelie- en cultuurcurssusen, oral Biblestorying en traumaverwerking. Stephen geeft leiding aan een landbouwproject en een trainingscentrum waar boeren de principes van Foundations for Farming leren toepassen. Ze zorgen samen voor drie kinderen die inmiddels bijna volwassen zijn.

Taak

Consulent alfabetiseringswerk

Gebedspunten

  • Bid om bescherming, we leven in een onveilige situatie die ontstaan is door een onopgelost politiek conflict.
  • Bid voor de deelnemers van trauma verwerkings cursussen die op hun beurt traumaverwerkings groepen leiden.
  • Bid dat mensen leren hoe ze met trauma’s om kunnen gaan en heling kunnen ervaren.

Help Truus (en Stephen) Babila in Kameroen

Uitzendende gemeente
Evangelische Gemeente Veenendaal

Rekeningnummer
NL37 RABO 0145 7695 34
t.n.v. Wycliffe Comité Babila