Rineke van Rijn

Werkzaam in Tsjaad

Hoewel ik in mijn jeugd er nooit over nadacht naar het buitenland te gaan, leidde God mijn weg in 1993 naar Guinee. Ik werd uitgezonden door Zending Gereformeerde Gemeenten via mijn gemeente in Hendrik Ido Ambacht. In de stad Boke leerde ik verschillende zendingskinderen lezen, schrijven en rekenen. Een paar jaar latervoelde ik me geroepen voor het lectuurwerk. Ik ontving mensen in een leeszaal, liet hen naar Gods Woord luisteren, had gesprekken met hen en was ook betrokken bij het alfabetiseringswerk. Nadat God me een weg wees naar het Bijbelvertaalwerk, ben ik in 2009 teruggekeerd naar Nederland om me hierop voor te bereiden. In 2011 werd ik via Wycliffe Bijbelvertalers uitgezonden naar Tsjaad.

Hier ben ik als linguïst-exegeet verbonden aan drie vertaalprojecten in de Guera regio. Ik voel me telkens weer bevoorrecht dat ik mag bijdragen aan de verspreiding van Gods Woord in de lokale talen van Afrika!

Taak

Verzorging van exegese voor Mawa, Saba en Sokoro Bijbelvertaling.

Gebedspunten

  • Bid voor de zeven vertalers en Rineke om de leiding van de Heilige Geest bij het vertalen.
  • Bid voor de Mawa en Saba-mensen die willen meehelpen bij het verbeteren van de vertaalde tekst, dat ze geraakt worden door het levende Woord.
  • Bid dat de evangelisten in die gebieden de juiste manieren zullen vinden om de Bijbel bij de mensen te brengen.

Meer informatie

Over het Sokoro-project
Het boek Genesis, Exodus (1-20), 1 & 2 Samuel (grote delen uit het leven van David), Jona en Ruth zijn gepubliceerd en binnenkort verschijnen ook het evangelie van Lukas en Johannes. Inmiddels zijn deze vertaalde Bijbelboeken, alsook de reeks vertelde Bijbelverhalen (Bible storying) op SD-kaart gezet, waardoor mensen die op een geluidsdrager of hun telefoon kunnen beluisteren. Er wordt binnenkort een Sokoro-Frans-Engelse woordenboek app uitgegeven.

Over het Mawa-project
Binnenkort wordt het eerste vertaalde boek namelijk het evangelie van Lukas gepubliceerd in zowel audio als boek vorm. Er wordt nu samen met het Saba vertaalteam gewerkt aan de vertaling van Genesis. Deze twee talen komen uit dezelfde taalfamilie en zo helpen de taalgroepen elkaar. Daarnaast wordt er aan een woordenboek gewerkt: Mawa – Frans.

Over het Saba-project
Zoals hierboven al aangegeven, wordt er aan de vertaling van Genesis gewerkt samen met het Mawa team. Ook de Saba vertalers werken aan een woordenboek: Saba-Frans, alsook aan de beschrijving van de grammatica van hun taal.

Deze drie genoemde talen maken deel uit van dezelfde taalfamilie.

Help Rineke van Rijn in Tsjaad

Uitzendende gemeente
Gereformeerde Gemeenten i.s.m. ZGG

Rekeningnummer
NL14 RABO 0152 2493 54
t.n.v. Wycliffe Comité Van Rijn