Rineke van Rijn

Werkzaam in Tsjaad

Hoewel ik in mijn jeugd er nooit over nadacht naar het buitenland te gaan, leidde God mijn weg in 1993 naar Guinee. Ik werd uitgezonden door Zending Gereformeerde Gemeenten via mijn gemeente in Hendrik Ido Ambacht. In de stad Boke leerde ik verschillende zendingskinderen lezen, schrijven en rekenen. Een paar jaar latervoelde ik me geroepen voor het lectuurwerk. Ik ontving mensen in een leeszaal, liet hen naar Gods Woord luisteren, had gesprekken met hen en was ook betrokken bij het alfabetiseringswerk. Nadat God me een weg wees naar het Bijbelvertaalwerk, ben ik in 2009 teruggekeerd naar Nederland om me hierop voor te bereiden. In 2011 werd ik door Wycliffe Bijbelvertalers uitgezonden naar Tsjaad.

Hier ben ik als linguïst-exegeet verbonden aan twee vertaalprojecten in de Guera regio. Ik voel me telkens weer bevoorrecht dat ik mag bijdragen aan de verspreiding van Gods Woord in de lokale talen van Afrika!

Taak

Verzorging van exegese voor Sokoro- en Mawa-Bijbelvertaling en opleiding van Saba-Bijbelvertalers.

Gebedspunten

  • Bid voor de zeven vertalers en Rineke om de leiding van de Heilige Geest bij het vertalen.
  • Bid om Sokoro en Mawa-mensen die willen meehelpen bij het verbeteren van de vertaalde tekst en om openheid bij de bevolking om naar de vertaling te luisteren.
  • Bid dat de evangelisten in die gebieden de juiste manieren zullen vinden om de Bijbel bij de mensen te brengen.

Meer informatie

Over het Sokoro-project
Het boek Genesis, Exodus (1-20), Jona, Ruth en het evangelie van Johannes zijn gepubliceerd. Inmiddels zijn deze vertaalde Bijbelboeken, alsook de reeks vertelde Bijbelverhalen (Bible storying) op SD-kaart gezet, waardoor mensen die op hun telefoon kunnen beluisteren. Er wordt nu gewerkt aan Lukas en 1 & 2 Samuël, daarnaast aan een Sokoro-Arabisch-Frans-Engelse woordenboek app.

Over het Mawa-project
Momenteel wordt het boek Lukas vertaald, dat is een project wat we combineren met de Sokoro. Deze twee talen komen uit dezelfde taalfamilie en zo helpen de taalgroepen elkaar. Daarnaast wordt er aan een woordenboek gewerkt: Mawa – Frans.

Over het Saba-project
Er zijn twee Saba-mensen in opleiding om vertaler te worden. Ze hebben een cursus Bijbelvertaalprincipes achter de rug, de tweede volgt. Het is de bedoeling om in 2021 te beginnen met het vertalen van Genesis samen met de Mawa vertalers. Ook de Saba taal maakt deel uit van de Sokoro en Mawa taalfamilie.

Help Rineke van Rijn in Tsjaad

Uitzendende gemeente
Gereformeerde Gemeenten i.s.m. ZGG

Rekeningnummer
NL14 RABO 0152 2493 54
t.n.v. Wycliffe Comité Van Rijn