Rhodé Noordegraaf

Werkzaam in Papoea-Nieuw-Guinea

Het boek ‘De Eindstreep’, over het belang van bijbelvertaalwerk, raakte mij diep: Zoveel mensen die het woord van God niet kunnen lezen. Ik dacht al langer na hoe ik van betekenis kon zijn in Gods koninkrijk. Hoewel ik twijfelde of ik zonder taalachtergrond een bijdrage kon leveren aan bijbelvertaalwerk, besloot ik contact op te nemen met Wycliffe. God opende deze deur: Het bleek dat de coördinerende functie van Language Program Manager goed aansluit bij mijn competenties en werkervaring. In juli 2024 D.V. hoop ik voor een periode van negen maanden te vetrekken naar Papoea Nieuw Guinea. De verwachting is dat ik daarna voor langere tijd naar Papoea-Nieuw-Guinea zal gaan.

Taak

Ik ga aan de slag als Language Program Manager, een ondersteunende en coördinerende functie in het bijbelvertaalproject

Gebedspunten

  • Bid dat de visumaanvraag spoedig wordt goedgekeurd
  • Bid voor een goed afscheid en voorspoedige voorbereidingen voor vertrek
  • Bid voor een goede start in Papoea Nieuw Guinea
  • Bid dat het bijbelvertaalwerk in het project Aitapé gezegend wordt

Meer informatie

Ik ga aan de slag in het Aitapé-West Translation Project, waar gewerkt wordt aan een Bijbelvertaling in elf verschillende talen.

Help Rhodé Noordegraaf in Papoea-Nieuw-Guinea

Uitzendende gemeente
Hersteld Hervormde Gemeente Waarder-Driebruggen

Rekeningnummer
NL47RABO0119624362
t.n.v. Wycliffe Bijbelvert.coordinatie PNG [NED.202454 Rhodé Noordegraaf]