René en Lydia van den Berg

Werkzaam in Papoea-Nieuw-Guinea

René en Lydia zijn vanaf 1985 betrokken geweest bij de bestudering en beschrijving van een streektaal in Indonesië en de vertaling van het Nieuwe Testament in die taal. Dat Nieuwe Testament is daar in 2004 feestelijk overgedragen. Sindsdien wordt incidenteel gewerkt aan de vertaling van enkele boeken uit het Oude Testament. In 2022 verscheen er een herdruk van het NT.

Vanaf 1989 helpt René ook andere vertaalteams bij de analyse, beschrijving en publicatie van taalgegevens, aanvankelijk in Indonesië, maar sinds 2004 voornamelijk in Papoea-Nieuw-Guinea.

Daarnaast zijn René en Lydia betrokken bij de training van Bijbelvertalers, zowel expats als lokale vertalers in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea. Hun expertise ligt op het vlak van taalanalyse, het maken van woordenboeken, het stimuleren van het gebruik van vertaalde Schriftgedeeltes, en de Bijbelse grondtalen.

Van 2013 tot 2017 gaf René leiding aan een groot onderzoek naar het feitelijke gebruik van Bijbelvertalingen in diverse delen van Papoea-Nieuw-Guinea (SURAM). En vanaf 2021 geeft René leiding aan de opleiding van zes jonge Papoea-Nieuw-Guinese taalkundigen tot taalkunde-consulenten voor het bijbelvertaalwerk (LingCrop).

Taak

Taalkundig consulent en trainer

Gebedspunten

Het is geen vanzelfsprekendheid dat een Bijbelvertaling in de eigen taal ook daadwerkelijk gelezen wordt. Zelfs niet als er tegelijkertijd lees- en schrijfonderwijs is gegeven in de betreffende taalgroep. Bidden jullie mee dat er overal in de wereld voortrekkers mogen zijn (kerkleiders, dorpsoudsten, onderwijzers) die enthousiasme uitstralen voor Gods Woord?

  • De opleiding van PNG’se taalkundigen in het LingCrop programma is holistisch: naast de overdracht van academische kennis wordt er ook gewerkt aan het geven van lessen en presentaties, time management, sociale vaardigheden en geestelijke groei.
  • Vanwege zijn lange ervaring met taal- en vertaalwerk komen er voortdurend nieuwe verzoeken op René af om bij allerlei projecten betrokken te zijn of om als mentor te functioneren. Bid om wijsheid om de juiste keuzes te maken.
  • Lydia hoopt in de komende jaren haar aandeel aan het werk langzamerhand wat af te gaan bouwen. Bid dat ze een goede manier zal vinden om dat te doen.

Meer informatie

Meer informatie over het werk van René bij SIL? Kijk op zijn pagina.

Help René en Lydia van den Berg in Papoea-Nieuw-Guinea

Uitzendende gemeente
Christelijke Gereformeerde Kerk Den Haag

Rekeningnummer
NL85 RABO 0145 8747 88
t.n.v. R. & L. v.d. Berg