René en Lydia van den Berg

Werkzaam in Papoea-Nieuw-Guinea

René en Lydia zijn vanaf 1985 betrokken geweest bij de bestudering en beschrijving van een streektaal in Indonesië en de vertaling van het Nieuwe Testament in die taal. Dat Nieuwe Testament is daar in 2004 feestelijk overgedragen.
Vanaf 1989 helpt René ook andere vertaalteams bij de analyse, beschrijving en publicatie van taalgegevens, aanvankelijk in Indonesië, maar sinds 2004 voornamelijk in Papoea-Nieuw-Guinea.

Daarnaast zijn René en Lydia betrokken bij de training van Bijbelvertalers, zowel expats, als lokale vertalers in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea. Hun expertise ligt op het vlak van taalanalyse, het maken van woordenboeken, het stimuleren van het gebruik van vertaalde Schriftgedeeltes, en de Bijbelse grondtalen. Van 2013 tot 2017 gaf René daarnaast leiding aan een groot onderzoek naar het feitelijke gebruik van Bijbelvertalingen in diverse delen van Papoea-Nieuw-Guinea.

Taak

Taalkundig consulent en trainer

Gebedspunten

Het is geen vanzelfsprekendheid dat een Bijbelvertaling in de eigen taal ook daadwerkelijk gelezen wordt. Zelfs niet als er tegelijkertijd lees- en schrijfonderwijs is gegeven in de betreffende taalgroep. Bidden jullie mee dat er overal in de wereld voortrekkers mogen zijn (kerkleiders, dorpsoudsten, onderwijzers) die enthousiasme uitstralen voor Gods Woord?

  • Vanwege zijn lange ervaring met taal- en vertaalwerk komen er voortdurend nieuwe verzoeken op René af om bij allerlei projecten betrokken te zijn. Bid om wijsheid om de juiste keuzes te maken.
  • Lydia heeft al vele jaren last van huidkanker. Bid dat ze telkens op tijd en op de juiste manier behandeld kan worden.

Meer informatie

Meer informatie over het werk van René bij SIL? Kijk op zijn pagina.

Help René en Lydia van den Berg in Papoea-Nieuw-Guinea

Uitzendende gemeente
Christelijke Gereformeerde Kerk Den Haag

Rekeningnummer
NL85 RABO 0145 8747 88
t.n.v. R. & L. v.d. Berg