Nelis en Bianca van den Berg

Werkzaam in Duitsland

Nelis en Bianca zijn direct na hun studies - respectievelijk Pedagogiek en Afrikaanse Taalkunde - in 1995 naar Kameroen vertrokken en hebben daar ruim 20 jaar met veel plezier gewerkt. In de loop van de tijd hebben ze hun ervaring in kunnen zetten op veel verschillende manieren. Ze begonnen in Abong Mbang, waar Nelis het Makaa alfabetiseringswerk opzette en Bianca meehielp de Jezus film te vertalen in het Makaa. In 2001 zijn ze verhuisd naar Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen, waar Nelis verschillende leiderschapsposities heeft gevuld, wat uiteindelijk resulteerde in het leiden van heel de regio Franstalig Afrika. Bianca trainde lokale taalkundigen, hielp een paar jaar als taalprogramma manager mee bij de lokale Bijbelvertaalorganisatie CABTAL, en eindigde als hoofd van de personeelsafdeling.

Ze kijken terug op die jaren als een hele bijzondere tijd. Wat is het mooi om je gaven en talenten in te zetten en daarbij samen te werken met lokale mensen, hun taal te leren spreken, hun cultuur proberen te begrijpen en hun vreugde en smart - tot op zekere hoogte - te delen. Niet lang voor ze naar Europa terug verhuisden konden ze de opdracht van het Nieuwe Testament in het Makaa nog meemaken.
Nu wonen ze in Duitsland waar Nelis deel uitmaakt van het executive Leadership team van SIL International, en Bianca verschillende HR taken voor (Franstalig) Afrika op zich heeft genomen. Wie er op weg naar Zwitserland of Italië soms in de buurt van Basel over de A4 rijdt is van harte welkom!

Taak

Nelis is als lid van het internationale leiderschapsteam verantwoordelijk voor het werk in de centrale zone, dat betekent Afrika, Europa en de westelijke kant van Azië. Bianca werkt als HR medewerker voor Franstalig Afrika en is betrokken bij het werk in Oost-Congo.

Gebedspunten

  • Wijsheid in de vaak lastige beslissingen op beleidsniveau.
  • Een goede balans tussen werk, het vele reizen en een gezond gezinsleven.
  • Dat de kinderen zullen blijven groeien, dichter naar God en naar elkaar ieder in hun eigen omgeving in Nederland.

Help Nelis en Bianca van den Berg in Duitsland

Uitzendende gemeente
Nederlands Gereformeerde Kerk

Rekeningnummer
NL38 RABO 0145 8747 61
t.n.v. Wycliffe Comité N. v.d. Berg