Nelis en Bianca van den Berg

Werkzaam in Duitsland

Ons gezin groeit weer en behalve onze 3 eigen kinderen (Arno, 8-8, Martine, 15-9 and Jurian 4-12) hebben we nu ook 2 aangetrouwde kinderen (Jessica, 24-3 en Rick, 20-10). We zijn zo dankbaar voor de liefde en stabiliteit die zij voor elkaar betekenen! Ze wonen allemaal in Nederland, waar ze studeren en werken. In 2016 zijn we na ruim 20 jaar uit Afrika naar Europa teruggekomen en we wonen nu met erg veel plezier in het mooie zuid-Duitsland, dicht bij het vliegveld van Basel waar Nelis regelmatig te vinden is. We houden van het werk dat we doen als AED en in HR voor Afrika, en we genieten van de combinatie van contacten met de internationale gemeenschap in Kandern enerzijds en de Duitse taal en cultuur anderzijds. Welkom aan wie er toevallig eens langs rijdt!

Taak

Nelis is als lid van het internationale leiderschapsteam verantwoordelijk voor het werk in de centrale zone, dat betekent Afrika, Europa en de westelijke kant van Azië. Bianca werkt als HR medewerker voor Franstalig Afrika en is betrokken bij het werk in Oost-Congo.

Gebedspunten

  • Wijsheid in de vaak lastige beslissingen op beleidsniveau.
  • Een goede balans tussen werk, het vele reizen en een gezond gezinsleven.
  • Dat de kinderen zullen blijven groeien, dichter naar God en naar elkaar ieder in hun eigen omgeving in Nederland.

Help Nelis en Bianca van den Berg in Duitsland

Uitzendende gemeente
Nederlands Gereformeerde Kerk

Rekeningnummer
NL38 RABO 0145 8747 61
t.n.v. Wycliffe Comité N. v.d. Berg