Michael & Hanneke Awimbilla

Werkzaam in Ghana

1981: Michael hoort dat het Kusaal NT te koop is. Hij ziet dozen met NTs in zijn taal. ‘Waarom zijn er geen NT’s in de kerken?’, vraagt hij zich af. Dat lag voor de hand, Kusasis lazen niet. Michael start leesonderwijs in Kusaal. 1984: Hanneke komt naar Ghana en pioniert het Dagbani leesonderwijs project. In 1998 trouwen Michael en Hanneke en faciliteren de vertaling van 4 NT’s. In 2009 komen deze gereed.

2004: Michael en Hanneke zijn terug in Tamale op het kantoor voor Ghanese Bijbelvertaling. Michael doet het strategisch plannen en review voor de taalprojecten, daarna administratie en terug bij Kusaal, de vertaling van het OT. In 2016 wordt de Bijbel overhandigd aan de Kusasis. Hanneke ontwikkelde materialen voor het taalleesonderwijs. 2017: Hanneke verandert van taak. Ze helpt nu mee de vertaalde Bijbels toegankelijk en relevant te maken. We zijn blij God te dienen voor het gezin en voor Ghana.

Taak

Michael: coordinator taalontwikkeling voor Kusaal en Bijbelgebruik stimuleren.
Hanneke: consulent voor verbetering van de toegankelijkheid van onderwijs in eerste taal.

Gebedspunten

  • Bid dat harten en levens van de Kusasis aangeraakt worden door het lezen of luisteren naar het Woord van God in Kusaal.
  • Bid dat er toestemming wordt gegeven om Kusaal als leervak te introduceren op basis- en middelbare scholen.
  • Bid voor de kinderen in Ghana. Veel kinderen gaan niet naar school of verlaten snel de school.
  • Bid voor de programma’s die er zijn om kinderen te bereiken, ook de meisjes.
  • Bid voor de veiligheid van de veldmedewerkers die lange reizen maken over slechte wegen. Dit alles om ook de verafgelegen dorpen te bereiken.

Help Michael & Hanneke Awimbilla in Ghana

Uitzendende gemeente
Evangelische Gemeente Hoogeveen

Rekeningnummer
NL18 RABO 0145 7694 88
t.n.v. Wycliffe Comité Awimbilla