Marlute van Dam

Werkzaam in Roemenië

Ik werk sinds 2014 in Roemenië voor de Roma Service Group. Sinds 2015 woon ik in Sadova (Dolj), waar ik samen met de Roma in aan de vertaling van de Bijbel in hun taal werk. Ik werk ook samen met Roma in Duitsland om hen te adviseren hoe ze het beste de Bijbel in hun dialect te vertalen. In Jeruzalem heb ik Hebreeuws gestudeerd. Dit is in het kader van mijn opleiding tot consultant.

Taak

Taalkundig adviseur voor het Romani Team

Gebedspunten

  • Bid voor goede samenwerking tussen de verschillende organisaties en Roma die aan Bijbelvertaling werken.
  • Dank God voor het werk wat Hij al onder de Roma doet.

Help Marlute van Dam in Roemenië

Uitzendende gemeente
Christelijk Gereformeerde Gemeente Den Helder

Rekeningnummer
NL37 RABO 0129 384003
t.n.v. Wycliffe Comité van Dam