Marlute van Dam

Werkzaam in Nederland

Ik ben Marlute. Sinds 2013 ben ik werkzaam bij Wycliffe Bijbelvertalers. Van 2014-2020 heb ik in Roemenië gewoond voor de Roma Service Group. Daar heb ik samen met de Roma aan de vertaling van de Bijbel in hun taal gewerkt. In 2018-2019 heb ik in Jeruzalem Hebreeuws gestudeerd. Dit was in het kader van mijn opleiding tot vertaalconsulent. In februari 2021 ben ik vertaalconsulent geworden. Nu ben ik als consulent via de Global Consultant Pool betrokken bij verschillende vertaalprojecten in de wereld en help ik bij het schrijven van materiaal om vertalers te helpen bij het vertaalwerk.

Taak

Vertaalconsulent bij Global Consultant Pool

Gebedspunten

  • Voor wijsheid en inzicht bij het controleren van de vertalingen

Help Marlute van Dam in Nederland

Uitzendende gemeente
Christelijk Gereformeerde Gemeente Den Helder

Rekeningnummer
NL37 RABO 0129 384003
t.n.v. Wycliffe Comité van Dam