Lucky en Marinne Simon

Werkzaam in Nigeria

Wij, Lucky en Marinne, zijn beiden vanuit Nederland betrokken bij het Bijbelvertaal en alfabetiseringswerk. Lucky werkt op dit moment part time voor Wycliffe Bijbelvertalers Nederland op de afdeling Internationale programma's en partnerschappen. Marinne werkt via Wycliffe voor SIL Nigeria als Literacy & Education Domain Leader. Ze coördineert het team en begeleidt taalprojecten met het ontwikkelen van leesmethoden en leerkrachtentrainingen.

We hebben twee zoontjes; Samuel (2017) en Noah (2019)

Taak

Literacy & Education Domain Leader

Help Lucky en Marinne Simon in Nigeria

Uitzendende gemeente
Gereformeerde Gemeenten i.s.m. ZGG

Rekeningnummer
NL48 RABO 0378 3074 36
t.n.v. Wycliffe Comité Weststrate