Marinne (& Lucky) Simon

Werkzaam in Nigeria

Wij, Lucky en Marinne Simon werken beiden via Wycliffe Bijbelvertalers Nederland voor SIL in Nigeria. Lucky begeleidt 4 taalprojecten in Zuid-Kaduna State bij het uitvoeren van het vertaal - en taalontwikkelingswerk. Daarnaast werkt hij als partnerships officer om de kerken bij het Bijbelvertaalwerk te betrekken. Lucky is geassocieerd lid van Wycliffe Nederland. Marinne coördineert het Literacy & Education team en begeleidt taalprojecten met het ontwikkelen van leesmethoden en leerkrachtentrainingen.

We hebben twee zoontjes; Samuel (4 augustus 2017) en Noah (4 september 2019).

Taak

Literacy en education consultant

Help Marinne (& Lucky) Simon in Nigeria

Uitzendende gemeente
Gereformeerde Gemeenten i.s.m. ZGG

Rekeningnummer
NL48 RABO 0378 3074 36
t.n.v. Wycliffe Comité Weststrate