Marian Hagg

Werkzaam in West-Afrika

Mensen helpen hun eigen taal te leren lezen en schrijven en vooral anderen trainen om daarmee te helpen. Plus lesmaterialen ontwikkelen en anderen daarin trainen. Dat zijn de dingen die ik vooral doe als coördinator en consulente alfabetisering. Het mooiste vind ik het als mensen toepassen wat ze geleerd hebben: als ze leren over ziektes en ze weten te voorkomen, als ze een boekje bestuderen over kippen fokken en daardoor hun inkomen verhogen, als ze traditionele verhaaltjes voorlezen aan hun kinderen, en vooral als ze de Bijbel lezen en daardoor worden geraakt.

Taak

Alfabetiseringswerk

Gebedspunten

  • Bid en dank voor gezondheid, energie, bescherming en vooral Gods leiding in leven en werk.
  • Bid voor goed onderwijs voor de kinderen in West-Afrika, zowel in hun moedertaal als in de officiële taal Frans of in het Arabisch.
  • Bid en dank voor een goede samenwerking met de onderwijsautoriteiten, andere organisaties voor alfabetisering en onderwijs en de kerken.
  • Bid voor vrede, recht in stabiliteit in West-Afrika.

Meer informatie

De meeste kinderen in West-Afrika gaan tegenwoordig naar school, maar het onderwijspeil is bedroevend laag. Overheid, lokale en internationale organisaties en Wycliffers zetten zich in om daar verandering in te brengen, maar de uitdaging is gigantisch. Er zijn Franstalige scholen, Arabischtalige en scholen die beginnen met een lokale Afrikaanse taal en daarna Frans toevoegen, plus volwassenenonderwijs in de vorm van alfabetiseringsklassen. Voor Wycliffe staan de moedertaal en meertaligheid centraal. Wie eerst goed in zijn eigen taal leert lezen, legt een stevig fundament om ook andere talen te leren. Bovendien kunnen mensen dan Gods Woord lezen in de taal of talen die hen het meest raken.

Help Marian Hagg in West-Afrika

Uitzendende gemeente
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Rekeningnummer
NL59 RABO 0145 9677 94
t.n.v. Wycliffe Comité Hagg