Margaret Belinga – den Besten

Werkzaam in Kameroen

Momenteel besteed ik de helft van mijn tijd aan taalkundig werk, waarbij ik werk met een aantal gesproken talen in Kameroen. Ik analyseer deze talen en help mee aan het ontwikkelen van alfabetten en orthografieën en vervolgens grammatica’s. Eens in de zoveel tijd reis ik naar dorpjes om daar met moedertaalsprekers samen te werken. De andere helft van mijn tijd ben ik coördinator van Language Assessment, waarbij gekeken wordt naar relaties tussen talen (of een taal een taal of een dialect van een andere taal is), wat de beste manier is om vertaalwerk in een taal aan te pakken en als er al een Bijbelboek of het NT vertaald is, hoe deze vervolgens gebruikt wordt.

Benjy (Jean Yves), mijn man, werkt als alfabetiserings-specialist. Hij helpt mee aan het ontwikkelen van lesplannen en geeft workshops om mensen hun eigen taal te leren lezen en schrijven.

Taak

Taalkundige

Gebedspunten

  • Bid voor de projecten waar wij voor mogen werken.
  • Bid voor goede samenwerking, maar ook voor elektriciteitsvoorzieningen en stabiel internet.
  • Bid voor het land als er veel onrust heerst.

Help Margaret Belinga – den Besten in Kameroen

Uitzendende gemeente
PKN Sliedrecht & PKN Leiden – Marewijkgemeente

Rekeningnummer
NL44RABO0312636083
t.n.v. Wycliffe Taalkundig Werk Kameroen