Marc en Neide Aarnoudse

Werkzaam in Nederland

Wij, Marc en Neide, kwamen elkaar augustus 2009 tegen tijdens onze studie in Horsleys Green. Neide werkte toen al 25 jaar in diverse functies bij Wycliffe Brazilië (ALEM); onder meer gedurende zo’n 14 jaar in een Bijbelvertaalproject in de Amazone, onder de groep Dâw. Zeven maanden later zijn we in Nederland getrouwd en twee jaar later werd Hilda geboren.

Van 2014 tot en met 2020 hebben we in Brazilië gewoond en gewerkt op de basis c.q. trainingscentrum van ALEM. De laatste jaren was Neide directeur en werkte Marc op het gebied van organisatieontwikkeling en strategisch management. In 2021 begonnen we vanuit Nederland te werken: Neide met interne en externe communicatie voor ALEM en Marc ondersteunt Bijbelvertaalorganisaties met organisatieontwikkeling via SIL en Global Partnerships.

Taak

Internationale personeelszaken, Adviseur bestuur organisatieontwikkeling

Help Marc en Neide Aarnoudse in Nederland

Uitzendende gemeente
Protestantse Kerk Nederland

Rekeningnummer
NL90 RABO 0112 1617 66
t.n.v. Wycliffe Comité Aarnoudse-Moura