Luke en Marjan Aubrey-Sikkema

Werkzaam in Papoea-Nieuw-Guinea

Wij, Luke, Marjan en dochters Grace en Tikva Aubrey dienen in Papoea-Nieuw-Guinea via Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. We werken nauw samen met een team van nationale Bijbel leraren, in SALT ministry (Scripture Application and Leadership Training). We richten ons vooral op lokale kerken en taalgemeenschappen in PNG. We stimuleren door Bijbelonderwijs en discipelschap dat het vertaalde woord van God in de harten van de mensen gaat leven.

Taak

Het geven van SALT-cursussen. SALT = Scripture Application and Leadership Training

Gebedspunten

  • Bidden voor de lokale SALT team. Dat God ze wijsheid zult geven om dingen weer op te pikken in een veranderde (corona) wereld.
  • Bidden voor wijsheid als wij proberen hen te bemoedigen en ondersteunen van een afstand.
  • Bidden voor open harten van mensen die de cursussen ontvangen.

Meer informatie

Luke en Marjan Aubrey en hun dochtertje Grace trekken het regenwoud in Papoea-Nieuw-Guinea door om de Binumarien-stam te vertellen hoe ze de Bijbel kunnen lezen. Bekijk de EO metterdaad aflevering (25 minuten)

Help Luke en Marjan Aubrey-Sikkema in Papoea-Nieuw-Guinea

Uitzendende gemeente
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Rekeningnummer
NL85 RABO 0120 4867 84
t.n.v. Marjan Aubrey-Sikkema