Ludie en Cornelie Postmus

Werkzaam in Nederland

Ludie Postmus, sinds 1990 getrouwd met Cornelie en drie kinderen: Andrea (1992), Vincent (1995) en Loïs (1997). We zijn in 2005 naar Tanzania gegaan en hebben daar tot 2013 gewoond en gewerkt in Mbeya, waar een ‘clusterproject’ met 10 talen was gestart in 2003. We hebben daar in verschillende rollen en taken mogen dienen.

Ludie is begonnen om als taalkundige het klanksysteem van twee talen te analyseren: het Nyakyusa en het Ndali. Vervolgens ben ik vertaalassistent voor dezelfde twee talen geworden en later coördinator voor de vertaalafdeling van ons kantoor in Mbeya.

Cornelie heeft onder andere onze kinderen les gegeven, gewerkt aan het Nyakyusa woordenboek, geïllustreerde dierenwoordenboekjes voor verscheidene talen gemaakt en Engelse les aan vertalers gegeven. Vanaf 2013 ben ik vertaalconsulent en ben dankbaar dat ik op afstand kan werken met verscheidene taalgroepen in Tanzania die ik regelmatig opzoek, zo’n twee tot soms driemaal per jaar.

Taak

Ludie is vertaalconsulent

Gebedspunten

  • Bid dat de reeds vertaalde bijbelgedeelten hun weg vinden naar de mensen binnen de taalgroepen.
  • Bid voor visie voor het gebruik van de Bijbel in de moedertaal bij de kerkleiders.
  • Bid voor financiële mogelijkheden om ook (gedeelten) van het OT te vertalen.

Meer informatie

Ludie en Cornelie hebben van 2005 tot 2013 in Mbeya, Tanzania meegewerkt in het Mbeya Clusterproject, waar toen tien talen deel van uit maakten (nu 13). Sinds 2013 zijn zij terug in Nederland en zet Ludie zijn taak als vertaalconsulent voor Tanzania voort. Daarbij bezoekt hij Tanzania een paar keer per jaar en werkt hij met verschillende vertaalteams. In het Mbeya Clusterproject zijn de eerste vertaalteams in 2006 begonnen met het vertalen van het NT en de eerste twee talen krijgen naar verwachting in 2018 hun NT.

Voor meer over het werk in Tanzania, kijk ook eens hier.

Help Ludie en Cornelie Postmus in Nederland

Uitzendende gemeente
Vrije Baptisten Gemeente Groningen

Rekeningnummer
NL30 RABO 0378 3061 11
t.n.v. Wycliffe Comité Postmus