Ko en Basia Stroo

Werkzaam in Nederland

Onze eerste ‘assignment’ (met onze drie jongens) was helpen met het OT vertalen naar een nationale taal in Centraal-Azië, waar we ook hebben gewoond 1997-2000. De hele Bijbel werd in 2017 gepubliceerd. Tussen 2012 en 2017 hebben we in de Kaukasus leiding gegeven aan tien (kleinere) taalprojecten. Daarna werkten we weer vanuit Nederland, allebei voor het internationale kantoor van de partnerorganisatie SIL: Basia in recrutering en personeelszorg, Ko in financiën en enkele specifieke projecten.

Ko is betrokken bij de opzet en administratie van een online volgsysteem voor de opleiding van (bijbelvertaal)consulenten. Daar was lang naar uitgekeken, omdat het de inzetbaarheid van consulenten en de samenwerking binnen SIL en met partnerorganisaties ten goede komt. Daarnaast is hij als lid van de SIL Global Diaspora Unit contactpersoon voor bedieningen onder migranten in Europa.
Basia heeft inmiddels haar taken bij SIL afgerond. Zij geeft nu Nederlandse les aan Oekraïense tieners op een middelbare school.

Onze kinderen zijn uitgevlogen, twee wonen in de regio, één in het buitenland. Inmiddels hebben we drie kleinkinderen.

Taak

Ko: financieel management en specifieke projecten

Gebedspunten

  • Wereldwijd is er een groeiende behoefte aan bijbelvertaalconsulenten om ervoor te zorgen dat onderhanden en toekomstige vertaalprojecten van goede kwaliteit zijn. Bid dat vooral in Azië en Afrika veel nieuwe consulenten opgeleid kunnen worden.
  • Er zijn nog steeds vele volken die geen toegang hebben tot Gods Woord. Bid voor meer werkers (o.a. uit migrantengemeenschappen) en sponsors voor het wereldwijde vertaal- en taalkundig werk.

Meer informatie

Contact met thuisfrontcomité: Gerben en Maaike van der Werf. Voor vragen of meer informatie, mail hen.

Help Ko en Basia Stroo in Nederland

Uitzendende gemeente
Baptistengemeente Alphen aan den Rijn-Noord