Ko en Basia Stroo

Werkzaam in Eurazië

Onze eerste ‘assignment’ (met onze drie jongens) was helpen met het OT vertalen naar een nationale taal in Centraal-Azië, waar we ook hebben gewoond 1997-2000. De hele Bijbel werd in 2017 gepubliceerd. Tussen 2012 en 2017 hebben we in de Kaukasus leiding gegeven aan tien (kleinere) taalprojecten. Nu werken we weer vanuit Nederland.

Basia werkt voor de Staff Care afdeling van SIL International, die goede zorg voor elkaar stimuleert en faciliteert. Daarnaast is Basia het eerste contact voor SIL Eurasia: ze brengt kandidaten in contact met veldafdelingen, helpt bij de screening en plaatsing van nieuwe werkers. Mooi en inspirerend werk!

Ko helpt afdelingen van het Internationale SIL kantoor met projectfinanciën. Daarnaast helpt hij onderzoeken hoe SIL migrantenwerk in Europa kan ondersteunen en is hij betrokken bij een nieuw initiatief voor 'creation care' (verantwoorde omgang met de schepping) binnen partnerorganisatie SIL. Een nieuwe uitdaging!

Onze kinderen zijn uitgevlogen, maar wonen in onze regio. Inmiddels hebben we 2 kleinkinderen.

Taak

Basia: personeelszorg en recrutering
Ko: financieel management en speciale projecten

Gebedspunten

  • In steeds meer landen in de wereld worden bijbel-apps op smartphones gebruikt, met Bijbelgedeelten op schrift of in audio-visuele vorm. Bid dat Gods Woord de harten van mensen zal raken.
  • Er zijn nog steeds vele volken die geen toegang hebben tot Gods Woord. Bid voor meer werkers en sponsors voor het wereldwijde vertaal- en taalkundig werk.
  • Bid dat God zal blijven voorzien in voldoende financiële middelen voor Ko en Basia om met het werk door te gaan.

Meer informatie

Contact met thuisfrontcomité: Gerben en Maaike van der Werf. Voor vragen of meer informatie, mail hen.

Help Ko en Basia Stroo in Eurazië

Uitzendende gemeente
Baptistengemeente Alphen aan den Rijn-Noord