Joke (& Abukari) Yakubu

Werkzaam in Ghana

Wij werken onder de Dagomba mensen in het noorden van Ghana. In dit gebied is minder dan 5% van de mensen christen en slechts 20% van de mensen kan lezen en schrijven. Joke werkt voor een alfabetiseringsproject dat zich momenteel vooral bezighoudt met het bevorderen van leesonderwijs in de moedertaal op overheidsscholen. Abukari is dominee voor de Good News Bible Church. Hij sticht kerken en traint dominees van vooral kleine geloofsgemeenschappen. Hij geeft ook leiding aan een organisatie die zich bezighoudt met evangelisatie onder studenten van het voortgezet onderwijs. We hebben twee kinderen Samuel (2005) en Micah (2007).

Taak

Literacy consultant, donor relations, management

Gebedspunten

  • Bid voor een goede balans tussen werk en gezin.
  • Bid dat Gods liefde zichtbaar wordt, door alles wat familie Yakubu doet. Juist in een omgeving waar het christendom nauwelijks geaccepteerd wordt.
  • Bid voor bescherming en bemoediging van de kleine groep christenen die er wel is.
  • Bid voor bescherming bij het vele reizen.
  • Bid voor voldoende financiële ondersteuning voor het alfabetiseringswerk.

Meer informatie

Help Joke (& Abukari) Yakubu in Ghana

Uitzendende gemeente
Baptistengemeente

Rekeningnummer
NL20 RABO 0378 3078 43
t.n.v. Wycliffe Comité Yakubu-de Lange