(Jeroen en) Joanne van der Vlist

Werkzaam in Madagaskar

Ik ben getrouwd met Jeroen en we hebben drie inmiddels volwassen kinderen, Chiel, Ilse en Jiska. In 2008 zijn wij vanuit Gouda uitgezonden naar Madagaskar. Onze oudste was toen 13, de jongste 8 jaar. In Madagaskar ging ik aan de slag voor de vertaalprojecten van Seed Company, en Jeroen ging als technisch manager werken bij HoverAid (een ngo die met hovercrafts werkt) en MAF.

In 2012 zijn we teruggekomen naar Nederland. Jeroen heeft weer een betaalde functie gevonden en ik reis enkele keren per jaar naar Madagaskar om de vertaalteams te ondersteunen. Daar zijn nu acht teams van vrijwillige lokale vertalers de Bijbel te vertalen in hun eigen taal en we hopen binnen niet al te lange tijd in nog vier andere talen vertaalwerk te starten.

Taak

Vertaalconsulent

Meer informatie

Het Lucas-evangelie en de Jezus-film zijn in Madagaskar vertaald in acht lokale talen. De meeste vertaalteams hebben er daarna voor gekozen om de zesdelige serie The Wonderful Plan of God te vertalen. Die serie volgt de rode draad van de Bijbel, vanaf Genesis en de aartsvaders, de koningen van Israël, en de profeten naar de tijd van Jezus (Lucas), de eerste gemeente (Handelingen) en thema’s uit de nieuwtestamentische brieven tot aan de eindtijd (Openbaring). Joanne werkt met name met het Betsimisaraka Avaratra team; deze mensen wonen in het noordoosten van Madagaskar. Het team is momenteel bezig de schriftgedeelten te vertalen die de komende drie jaar gebruikt worden in de liturgie in de gevestigde kerken. Als dat ook afgerond is, zal de bevolking al een groot deel van het Nieuwe Testament in haar eigen taal kunnen lezen.

Help (Jeroen en) Joanne van der Vlist in Madagaskar

Uitzendende gemeente
Baptistengemeente De Rank Rivierenland te Vianen

Rekeningnummer
NL68 RABO 0378 3069 79
t.n.v. Wycliffe Comité Van der Vlist