Jenita

Werkzaam in Thailand

Ik ben Jenita en ik woon in het uiterste noorden van Thailand. Ons team hier werkt met verschillende groepen die van over de grens naar ons trainingscentrum komen. Ik ben hier betrokken bij het trainen van alfabetiseringsmedewerkers, en het samen met hen ontwikkelen van lesmateriaal. Een groot gedeelte van mijn tijd besteed ik echter ook nog aan het leren van de taal van de mensen die naar onze workshops komen.

Taak

Alfabetiseringswerk

Gebedspunten

  • Dank voor de goede gezondheid die ik heb.
  • Dank voor de hulp die we konden geven aan mensen om ons heen die vanwege de Coronacrisis hun inkomsten zagen wegvallen.
  • Dank voor het prachtige nieuwe gebouw waarin we kunnen werken.
  • Dank voor ervaren en toegewijde collega’s die mij helpen workshops te leiden op een manier die aansluit bij de cultuur en het niveau van de deelnemers.
  • Dank voor al de enthousiaste workshopdeelnemers, die met zoveel nieuwe kennis en vaardigheden weer terug gaan naar hun eigen dorpen.
  • Bid voor genoeg tijd en ook voor doorzettingsvermogen en motivatie voor taalstudie.
  • Bid voor wijsheid om mijn tijd goed te plannen en te besteden in deze onzekere tijd.
  • Bid voor goede mogelijkheden om contact te blijven houden met de managers van de alfabetiseringsprojecten, en ook met de collega’s die nu vanuit hun thuisland werken in deze tijd dat reismogelijkheden beperkt zijn.
  • Bid voor lichamelijke en geestelijke bescherming van alle mensen die bij de verschillende projecten betrokken zijn.
  • Bid voor mij persoonlijk, voor een leven waarin duidelijk is dat ik ‘tot Gods eigendom gemaakt ben’ en waarin ik de ‘deugden verkondig van Hem Die mij uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’ (n.a.v. 1 Petrus 2:9)

Meer informatie

Jenita verhuisde naar Thailand om Gods Woorden door te geven. Lees hier het interview met CIP.

Help Jenita in Thailand

Uitzendende gemeente
Gereformeerde Gemeente te Doetinchem i.s.m. ZGG

Rekeningnummer
NL09 RABO 0302 3496 69
t.n.v. Wycliffe Comité Jenita