Jenita

Werkzaam in Thailand

Ik ben Jenita en ik woon in het uiterste noorden van Thailand. Ons team hier werkt met verschillende groepen die van over de grens naar ons trainingscentrum komen. Ik ben hier betrokken bij het trainen van alfabetiseringsmedewerkers, en het samen met hen ontwikkelen van lesmateriaal. Een groot gedeelte van mijn tijd besteed ik echter ook nog aan het leren van de taal van de mensen die naar onze workshops komen.

Taak

Alfabetiseringswerk

Gebedspunten

  • Dank voor de goede verlofperiode die ik ondanks de coronamaatregelen mocht hebben. Ik heb fijne ontmoetingen met de achterban gehad en kon gelukkig ook nog een online presentatie  houden om wat over het werk te vertellen.
  • Bid voor genoeg tijd en ook voor doorzettingsvermogen en motivatie als ik mijn taalstudie weer oppakt.
  • Bid voor wijsheid om mijn tijd goed te plannen en te besteden in deze onzekere tijd.
  • Bid voor goede mogelijkheden om contact te blijven houden met de managers van de alfabetiseringsprojecten, en ook met de collega’s die nu vanuit hun thuisland werken in deze tijd dat reismogelijkheden beperkt zijn.
  • Bid voor lichamelijke en geestelijke bescherming van alle mensen die bij de verschillende projecten betrokken zijn.
  • Bid voor vrede en stabiliteit in de regio.

Meer informatie

Jenita verhuisde naar Thailand om Gods Woorden door te geven. Lees hier het interview met CIP.

Help Jenita in Thailand

Uitzendende gemeente
Gereformeerde Gemeente te Doetinchem i.s.m. ZGG

Rekeningnummer
NL09 RABO 0302 3496 69
t.n.v. Wycliffe Comité Jenita