Jenita

Werkzaam in Thailand

Ik ben Jenita en ik woon in het uiterste noorden van Thailand. Ons team hier werkt met verschillende groepen die van over de grens naar ons trainingscentrum komen. Ik ben hier betrokken bij het trainen van alfabetiseringsmedewerkers, en het samen met hen ontwikkelen van lesmateriaal. Een groot gedeelte van mijn tijd besteed ik echter ook nog aan het leren van de taal van de mensen die naar onze workshops komen.

Taak

Alfabetiseringswerk

Gebedspunten

  • Dank voor mijn goede gezondheid.
  • Dank voor het alfabetiseringswerk dat door blijft gaan, ook al zijn de leefomstandigheden niet gemakkelijk op het moment.
  • Bid voor mijn taalstudie. Het is niet altijd gemakkelijk genoeg tijd vrij te maken als er ook veel andere taken te doen zijn. En vanwege het feit dat ik niet in het gebied waar de taal gesproken wordt, woon, is het lastig de juiste taaldocenten te vinden.
  • Bid voor goede voorbereidingen voor mijn verlof van april tot en met juli 2023.
  • Bid voor goede digitale mogelijkheden om contact te blijven houden met de managers van de alfabetiseringsprojecten, en om online-trainingen te geven. Reizen is namelijk nog steeds gecompliceerd.
  • Bid voor lichamelijke en geestelijke bescherming van alle mensen die bij de verschillende projecten betrokken zijn.
  • Bid voor vrede en stabiliteit in de regio.

Meer informatie

Jenita verhuisde naar Thailand om Gods Woorden door te geven. Lees hier het interview met CIP.

Help Jenita in Thailand

Uitzendende gemeente
Gereformeerde Gemeente te Doetinchem i.s.m. ZGG

Rekeningnummer
NL09 RABO 0302 3496 69
t.n.v. Wycliffe Comité Jenita