Janneke

Werkzaam in Nigeria

Door verschillende onderwijstaken in een West Afrikaans land ontdekte ik dat er gewerkt werd aan Bijbelvertalingen in lokale talen, maar dat maar weinig lokale mensen hun eigen taal konden lezen. Dat heeft me op het spoor van alfabetisering en Wycliffe Bijbelvertalers gebracht. Tijdens mijn opleiding riep God me naar een gebied in Nigeria waar een andere religie dominant is. Door het samenwerken met moedertaalsprekers in taalontwikkeling, alfabetisering, onderwijs en training mag ik de lokale community zegenen en Gods bewogenheid met hen laten zien.

Mijn onderwijservaring komt van pas in het adviseren en trainen van (naburige) talen in het geven van moedertaal onderwijs in de dorpen en als vak in het lokale onderwijs. Cross cultureel leven, trainen en werken is verrijkend, uitdagend en afwisselend.

Taak

Alfabetiseringswerk

Gebedspunten

  • Bid voor vrede, eenheid, stabiliteit en recht in dit grote diverse land zodat alfabetisering, taalontwikkeling en onderwijs door kunnen gaan.
  • Bid voor bescherming, gezondheid, inzicht, wijsheid, geduld en genade in dagelijks leven en werk zodat Gods Naam groot gemaakt wordt.
  • Elke taal is een schat die ontdekt, gewaardeerd en gebruikt mag worden in alle facetten van het leven. Bid voor moedertaalsprekers in de ontdekkingstocht naar de waarde en eigenschappen van hun unieke taal en hoe die gebruikt kan worden thuis, op school en onder alle generaties. Dat ze in deze tocht ontdekken dat God ook hun taal spreekt.
  • Een spreekwoord in de H-taal luidt: Wees één bezem samengebonden met één touw. Met andere woorden: sla de handen inéén dan kom je verder. Bid voor goede relaties en samenwerking tussen traditionele leiders, lokale overheid, scholen, alfabetiseringsteams en facilitators zodat de schat van de lokale taal gaat schitteren en tot zijn recht komt.
  • Bid voor schrijvers, editors, trainers en facilitators in het proces van het samen ontwikkelen van onderwijs- en leesmaterialen in hun eigen taal voor kinderen en volwassenen.
  • Bid voor bemoediging, moed en doorzettingsvermogen voor moedertaalsprekers die in de bres staan voor hun eigen taal. Bid voor mogelijkheden dat teams van naburige talen elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn.

Help Janneke in Nigeria

Uitzendende gemeente
Gereformeerde Gemeenten i.s.m. ZGG

Rekeningnummer
NL35 RABO 0378 3072 82
t.n.v. Wycliffe Janneke