Hanneke en Michiel Louter

Werkzaam in Tanzania

In 2014 zijn wij naar Tanzania vertrokken. We deden eerst een Swahili-taalschool in Iringa en zijn toen in november 2014 in Musoma terechtgekomen. Musoma is een stadje met zo’n 100.000 inwoners aan het Victoriameer, en maar anderhalf uur rijden van de Serengeti! In de provincie rond Musoma leven mensen van meer dan tien verschillende bevolkingsgroepen. In Musoma zijn we deel van een clusterproject. Op dit moment wordt er in ons kantoor gewerkt aan de vertaling van het Nieuwe Testament in zeven talen.

Hanneke heeft een aantal jaren aan het alfabetiseringswerk binnen het project bijgedragen, en is nu HR-manager voor Tanzania als geheel. Michiel helpt als vertaaladviseur het Kabwa-team, die het NT nu bijna af hebben. Verder hoopt hij in de toekomst ook andere teams binnen Musoma en de rest van Tanzania te kunnen helpen als vertaalconsulent.

Taak

Michiel: Vertaaladviseur, consulent in Training
Hanneke: HR-manager

Gebedspunten

  • Bid dat God het werk van de Mara-cluster zegent.
  • Bid dat steeds meer mensen in de Mara-regio mogen ontdekken dat God ook hun God en Redder is.
  • Bid voor een zegen voor de Tanzaniaanse collega’s, gezondheid voor hen en hun gezinnen. Sommige vertalers wonen ver van huis en gaan vaak alleen in het weekend naar huis.
  • Bid dat Michiel en Hanneke God mogen liefhebben en onze (Tanzaniaanse) naasten als onszelf.
  • Bid voor gezondheid en energie voor Michiel en Hanneke om het werk te kunnen doen.

Meer informatie

Michiel en Hanneke werken mee in het Mara-cluster. In het kantoor in Musoma werken Bijbelvertalers aan een Bijbelvertaling in 8 verschillende talen. Ook doen zij alfabetiseringswerk (leren lezen en schrijven) in deze acht talen. Verder wordt door de afdeling ‘Scripture Use’ op verschillende manieren het Bijbelvertaalwerk in de regio meer bekendheid gegeven en krijgen voorgangers van verschillende kerken handvaten hoe ze de Bijbel in hun eigen taal kunnen gebruiken in de kerk.

Help Hanneke en Michiel Louter in Tanzania

Rekeningnummer
NL94 RABO 0113 5077 63
t.n.v. Wycliffe comité Louter