Hanneke en Michiel Louter

Werkzaam in Oeganda

Wij zijn Hanneke en Michiel Louter. Wij wonen in Oeganda, en werken sinds 2014 namens Wycliffe Bijbelvertalers in Tanzania en Oeganda. Iedereen een Bijbel in de taal van z'n hart. Dat is waar Wycliffe zich voor inzet. En daar helpen we graag aan mee. Want wat is er mooier dan te zien hoe blij mensen zijn met de woorden van God…in hun eigen taal!?

Tanzania
In 2014 vertrokken we naar Tanzania, waar we vanuit de provinciestad Musoma samen met onze collega’s 7 vertaalprojecten ondersteunden.

Intussen is een aantal van de Nieuwe Testamenten klaar, waaronder het Nieuwe Testament in de Kabwa-taal, waar Michiel als vertaaladviseur bij betrokken was. Drie andere teams leggen op dit moment (eind 2022) nog de laatste hand aan de vertaling van het Nieuwe Testament. Tegelijk zijn twee nieuwe vertaalteams gestart met vertaalwerk.

Naast het Bijbelvertaalwerk gebeurt er in Musoma alfabetiseringswerk en taalkundig onderzoek. Verder wordt door de afdeling Bijbelgebruik op verschillende manieren het Bijbelvertaalwerk in de regio meer bekendheid gegeven en krijgen voorgangers van verschillende kerken handvatten hoe ze de Bijbel in hun eigen taal kunnen gebruiken binnen hun kerk.

Oeganda
In 2021 konden wij door omstandigheden niet langer blijven wonen in Tanzania. Toen zijn we het Victoriameer overgestoken en neergestreken in Entebbe, Oeganda.

Vanuit Entebbe wordt door een team van zo’n vijftien personen Bijbelvertaalwerk in Oeganda gecoördineerd. Wij werden hartelijk door hen ontvangen, en we zijn dankbaar dat we inmiddels deel zijn van dit team.
Het Bijbelvertaalwerk in Oeganda gebeurt op dit moment in tien verschillende talen. Vier zijn bezig met het vertalen van het Nieuwe Testament, zes met het Oude Testament.

Taak

Hanneke is HR-manager voor onze organisatie in Tanzania als geheel. Daarnaast helpt ze één dag per week de afdeling personeelszaken in Oeganda.

Michiel is vertaalconsulent en ondersteunt verschillende vertaalteams in Tanzania en Oeganda, niet alleen door met de teams kwaliteitscontroles uit te voeren, maar ook door teams en individuele vertalers training te geven.

Gebedspunten

  • Bid dat steeds meer mensen in Tanzania en Oeganda ontdekken dat God hun Vader en Redder is.
  • Bid voor onze collega’s en hun gezinnen in Tanzania en Oeganda. De laatste jaren is er veel droogte geweest en zijn oogsten (deels) mislukt. Op dit moment is er ook veel inflatie waardoor het moeilijk is voor de gezinnen om rond te komen.
  • Bid dat we God liefhebben en onze collega’s en buren als onszelf.
  • Bid om gezondheid en energie om ons werk te kunnen doen.

Meer informatie

Wil je meer weten over het Bijbelvertaalwerk in Tanzania? Ga dan naar tanzaniascripture.com.

Help Hanneke en Michiel Louter in Oeganda

Rekeningnummer
NL94 RABO 0113 5077 63
t.n.v. Wycliffe comité Louter