Gerrit

Werkzaam in D.R. Congo

De voornaamste taken van Gerrit zijn:
• Het doen van onderzoek en het maken van taalkundige publicaties die aansluiten bij de behoefte van Congolese bevolkingsgroepen, met name voor de Lika’s en de Boa’s.
• Het geven van mentoraat aan Congolese en expat-taalkundigen.
Van links naar rechts op de foto boven: Banale, Etindepua, Tazanaba, Alipanazanga, Dominique Banotanea.

Taak

Taalkundige publicaties en mentoraat

Gebedspunten

  • CITBA, een Congolese organisatie voor Bijbelvertaalwerk en Alfabetisering, heeft in de wijde omgeving van Isiro meerdere vertaalprojecten onder haar hoede. Dominique Banotanea is de enige taalkundige in deze organisatie. Het is moeilijk om een goede kandidaat te vinden, maar het zou erg fijn zijn als er een tweede Congolese taalkundige bij komt. Het is van wezenlijk belang dat sprekers van talen in Congo zelf meer betrokken worden bij taalbeschrijving.
  • De veiligheidssituatie in Oost-Congo is een punt van grote zorg.
  • De Boa bevolking vroeg al in 1979 om hulp bij een Bijbelvertaling. Doordat ze ver in het regenwoud van Congo wonen, lukte het tot voor kort niet om het taalkundige werk te doen dat nodig is voor met een vertaling gestart kan worden. Het hele team heeft uw gebed nodig: CITBA, het Boa-taalcomité, het team met sprekers van de Boa-taal, Dominique en Gerrit.

Help Gerrit in D.R. Congo

Uitzendende gemeente
Verbonden met de Hervormde Gemeente Voorthuizen

Rekeningnummer
NL81 RABO 0361 5918 02
t.n.v. Taalkundig werk Oost-Congo