Gerda en Gerben Budding

Werkzaam in D.R. Congo

Sinds november 2016 wonen en werken we in Bunia, een stad in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. We zetten ons in voor SIL Eastern Congo Group, een partnerorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers. Gerda begeleidt als literacy consultant (in opleiding) 4 vertaalprojecten en Gerben verzorgt als coördinator en consultant de IT technische ondersteuning van zowel het kantoor in Bunia als de vertaalprojecten waar we als organisatie bij betrokken zijn.

Taak

Gerben: IT manager & consultant, LT consultant (i.o.)
Gerda: Literacy consultant (i.o.)

Help Gerda en Gerben Budding in D.R. Congo

Uitzendende gemeente
Herv. Gem. Hoevelaken, Stoutenburg, Achterveld

Rekeningnummer
NL30 RABO 0303 1200 53
t.n.v. Wycliffe Comité D.R. Congo