Elizabeth

Werkzaam in Centraal-Azië

Deze veldmedewerker bereidt zich voor op vertrek naar Azië (najaar 2021). Het is belangrijk dat de veldmedewerker anoniem blijft, daarom gebruiken we de gefingeerde naam ‘Elizabeth’.

Elizabeth zal vanaf najaar 2021 gaan werken in een gesloten gebied in Azië, binnen het vakgebied Bijbelgebruik. Dit houdt in dat ze het gebruik van de (deels) vertaalde Bijbel zal gaan stimuleren en lokale mensen zal ondersteunen in het toepassen van de Bijbel in het dagelijkse leven. Het percentage christenen is erg laag in deze omgeving, daarom is dit werk zo noodzakelijk.

Om te kunnen vertrekken zijn er nog financiële middelen nodig. Deze pagina biedt u de mogelijkheid om Elizabeth structureel of eenmalig financieel te steunen om zo deel uit te maken van deze missie.

Wij zijn dankbaar voor iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage wil leveren.

Taak

Bijbelgebruik

Gebedspunten

  • Bid mee voor deze periode van afscheid nemen, voorbereiding op vertrek naar Azië en fondsenwerving.
  • Bid voor de TFC om wijsheid voor alle zaken die nog geregeld moeten worden.

Meer informatie

Het inschrijven voor de nieuwsbrieven en gebedspunten kunt u via de TFC doen.

Help Elizabeth in Centraal-Azië