Durk en Sandy Meijer

Werkzaam in Europa

Durk en Sandy en hun gezin zijn sinds 1989 in dienst bij Wycliffe Bijbelvertalers. Durk werd oorspronkelijk aangenomen als piloot en onderhoudsspecialist. In 1992 raakte hij betrokken bij een nieuw initiatief om media in te zetten voor het doorgeven van de Bijbel. In 2012 begon hij in Afrika met het pionierswerk om taalgroepen met mondelinge Bijbelvertalingswerk te helpen. Dit is een nieuw initiatief die mensen in staat stelt om zelf het Bijbelvertalingswerk te doen als een onderdeel van Gods werk om zijn gemeente onder de mensen in hun cultuur te stichten, waarbij onder andere verhalen van de Bijbel één voor één worden vertaald en direct een onderdeel van de gemeenschap kunnen worden. Durk en Sandy werken momenteel internationaal vanuit Amerika in samenwerking met de partnerorganisatie Spoken Worldwide. Ze hebben vijf kinderen: Gil (22-9-1994), Elliot (25-9-1996), Tessa (25-7-1998), Isabella (20-5-2000), en Durk Willem (18-6-2003).

Taak

Ethno-communicatie consulent

Gebedspunten

  • Bid voor Gods bescherming voor iedereen die betrokken is bij dit werk, inclusief de families. Het werk van Durk is pionierswerk en hij merkt veel geestelijke strijd.
  • Bid ook voor een goede samenwerking dwars door de vele culturen en organisaties heen.
  • Bid dat mensen gewend raken aan de nieuwe manier van werken. Het is voor veel mensen moeilijk om te veranderen van een westerse werkwijze die sinds lang geleden als ‘superieur’ door ons is ingevoerd, vooral als men daar nu aan gewend is.

Help Durk en Sandy Meijer in Europa

Rekeningnummer
NL78 RABO 0161 7169 54
t.n.v. Wycliffe Bijbelvertalers Meijer