Christiaan Nieuwenhuize

Werkzaam in Nederland

Voor ik actief werd bij Wycliffe Bijbelvertalers, werkte ik eerst 10 jaar op een ingenieursbureau in Schiedam voor met name de chemische industrie. Mijn eerste uitzending was in 2000-2010 naar Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) en ik deed er vooral IT. In de eerste jaren implementeerde, modificeerde en selecteerde ik zakelijke software voor de afdelingen van onze partnerorganisatie SIL. Ook verzorgde ik allerlei computerlessen, voor zowel onze veldwerkers als de lokale werkers, zodat ze met de computer hun werk beter konden doen.

Na 2005 werkte ik vooral met (ver)taalkundigen vanuit de taalafdeling. Ik organiseerde allerlei soorten trainingen voor de Bijbelvertaal teams. Ook was ik 3 jaar lang logistiek verantwoordelijk voor de basis “vertaaltraining” (TTC) voor nieuwe vertalers. In die tijd heb ik ook een begin gemaakt om het digitale archief te organiseren voor taalkundige analyses en rapportages. Ik heb 150 nieuw testamenten van Papoea-Nieuw-Guinea klaar gemaakt voor het internet. Ik geloof dat vrije toegang tot Bijbels en nu de stripboeken heel belangrijk is voor Gods Koninkrijk!

Taak

Coördinator “Jezus Messias” stripboek

Gebedspunten

  • Dank voor Gods trouw afgelopen 20 jaar. Steeds opnieuw heb ik mogen ervaren dat God voorziet.
  • Bid voor voldoende fondsen voor mijn levensonderhoud, alsook voor de sponsoring en de productie van al die Jezus Messias stripboeken. De afgelopen jaren zijn er steeds meer taalgroepen die interesse hebben getoond.
  • Bid voor alle mogelijkheden om naast de gedrukte boeken ook via het internet de albums digitaal te lezen en de Jezus Messias video’s en apps te verspreiden. Bid voor veel geestelijke vrucht van deze boeken.

Meer informatie

Wereldwijd zijn er in vele lokale talen Bijbels vertaald. Naast de Bijbel zijn er maar weinig andere leesboeken beschikbaar. Om te stimuleren dat mensen de Bijbel gaan lezen is er een stripboek over het leven van Jezus dat kan worden vertaald in lokale talen.

Op mijn website kun je op een land klikken en bekijken welke materialen er in de talen beschikbaar zijn. Er zijn eind 2021 meer dan 200 stripboekvertalingen te downloaden.

Bekijk hier de website van de TFC.

 

Help Christiaan Nieuwenhuize in Nederland

Rekeningnummer
NL78 RABO 0378 3054 41
t.n.v. Wycliffe Comité Nieuwenhuize