Carin Boone

Werkzaam in West-Afrika

Sinds 2000 werk ik met Wycliffe Bijbelvertalers. Na een aantal jaar in Azië te hebben gewerkt, ben ik sinds 2007 in West-Afrika. Ik doe onderzoek naar talen die nog niet op schrift gesteld zijn. Daarbij onderzoek ik hoe deze talen het beste geschreven kunnen worden (ontwikkeling van een alfabet en spellingregels) en hoe de grammatica in elkaar zit. Ook werk ik mee aan de ontwikkeling van woordenboeken in deze talen. Dit alles is voorbereidend werk voor het vertalen van de Bijbel, wat door lokale vertalers gedaan wordt. Daarnaast help ik mee met het opleiden van deze lokale vertalers. Na een studie in Leiden om beter toegerust te zijn voor al deze taken, woon ik sinds januari 2018 weer in West-Afrika.

Taak

Taalkundig consulent (i.o.)

Gebedspunten

  • Bid en dank voor gezondheid en voor vrede en veiligheid in de regio.
  • De afgelopen jaren heeft Carin het Bijbelvertaalwerk in de K. taal ondersteund. Het taalonderzoek in deze taal is in een fase van afronding, omdat het nieuwe testament bijna klaar is om te drukken! Dank hiervoor.
  • Bid voor de nieuwe projecten die Carin op zich gaat nemen. Dit betekent veel contacten leggen en inwerken in voor haar totaal nieuwe talen. Er zijn 2 talen waarin dringend taalkundig onderzoek nodig is voordat er met het vertalen van de Bijbel begonnen kan worden.

Meer informatie

Wilt u de de nieuwsbrief ontvangen of wilt u toegang tot Carins persoonlijke website, mail dan naar de secretaris van het thuisfrontteam.

Help Carin Boone in West-Afrika

Uitzendende gemeente
Baptistengemeente Kaleb in Warmond

Rekeningnummer
NL32 RABO 0145 8748 69
t.n.v. Wycliffe Comité Boone