Carin Boone

Werkzaam in West-Afrika

Sinds 2000 werk ik voor Wycliffe Bijbelvertalers. Na een aantal jaar in Azië te hebben gewerkt, ben ik sinds 2006 in West-Afrika. Ik doe onderzoek naar talen die nog niet op schrift gesteld zijn. Daarbij onderzoek ik hoe deze talen het beste geschreven kunnen worden (ontwikkeling van een alfabet en spellingregels) en hoe de grammatica in elkaar zit. Ook werk ik mee aan de ontwikkeling van woordenboeken in deze talen. Dit alles is voorbereidend werk voor het vertalen van de Bijbel, wat door lokale vertalers gedaan wordt. Daarnaast help ik mee met het opleiden van deze lokale vertalers.

Taak

Taalkundig consulent (in opleiding)

Gebedspunten

  • Dank voor gezondheid en voor een fijne woonplek.
  • Bid voor vrede en veiligheid in de regio i.v.m. toenemend terrorisme.
  • Bid voor de ontwikkeling van een alfabet en spellingsregels voor de Nipar* taal en het goed beschrijven daarvan.
  • Bid voor Carins training tot gecertificeerd taalkundig consultant waarvoor ze o.a. de grammatica van de Nyaan* taal moet beschrijven.

* In verband met veiligheid zijn de taalnamen gefingeerd.

Meer informatie

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar de secretaris van het thuisfrontteam.

Help Carin Boone in West-Afrika

Uitzendende gemeente
Baptistengemeente Kaleb in Warmond

Rekeningnummer
NL32 RABO 0145 8748 69
t.n.v. Wycliffe Comité Boone