Bart en Jacqueline Eenkhoorn

Werkzaam in West-Afrika

Voor de J-taal (ca. 15.000 sprekers) is het taalkundige traject vrijwel afgerond en zijn er drie lokale vertalers getraind. Bijbelvertaling is gestart en alfabetiserings-cursussen worden jaarlijks in de verschillende J-dorpen aangeboden. Voor de D-taal (ca. 120.000+ sprekers) is de taalkundige analyse ook bijna compleet. Er is een goedwerkend alfabet en schrijfsysteem ontwikkeld.

Samen met een vereniging voor promotie van de lokale cultuur wordt gestreefd naar moedertaalonderwijs in deze taal. Bijbelvertaling is in de opstartfase (2012). Onderzoek in de B-taal (ca. 8.000 à 10.000 sprekers) is in 2012 gestart. Een voorlopig alfabet is in ontwikkeling. Bijbelvertaling is nog niet gestart.

Taak

Bart: Project facilitator en exegeet
Jacqueline: ondersteuning taalkunde, alfabetisering en coördinator project funding

Gebedspunten

  • Er is dringend behoefte aan een medewerker audiovisuele materialen (Bijbelgebruik) voor deze drie talen.

Meer informatie

Meer informatie of de nieuwsbrief ontvangen? Mail naar Wim Mostert: wimengerda@solcon.nl (voorzitter thuisfrontcomité Bart en Jacqueline Eenkhoorn).

Help Bart en Jacqueline Eenkhoorn in West-Afrika

Uitzendende gemeente
Evangelisch Centrum Europoort Rotterdam

Rekeningnummer
NL65 RABO 0145 8753 42
t.n.v. Wycliffe Comité Eenkhoorn