Bart en Jacqueline Eenkhoorn

Werkzaam in West-Afrika

Voor de J-taal (ca. 15.000 sprekers) is het taalkundige traject afgerond en zijn er drie lokale vertalers getraind. Het Nieuwe Testament is vertaald en wordt drukklaar gemaakt (2020). Verantwoordelijkheden voor lees en schrijfonderwijs worden overgedragen aan een lokale vereniging.
Voor de D-taal (ca. 160.000+ sprekers) is de taalkundige analyse bijna compleet. Er is een goedwerkend alfabet en schrijfsysteem ontwikkeld. Samen met een vereniging voor promotie van de lokale cultuur wordt gestreefd naar moedertaalonderwijs in deze taal. Bijbelvertaling vordert gestaag (2020).

Taak

Bart: Project begeleider en exegeet
Jacqueline: Taalkundige analyse, ondersteuning alfabetisering en coördinatrice fondsenwerving projecten

Gebedspunten

  • Dat de leiders van het J-volk en het D-volk de mogelijkheden voor lees en schrijfonderwijs in de eigen taal met beide handen zullen aangrijpen om geestelijk en economisch te bloeien.
  • Dat kerkleiders het vertaalde Woord zullen gebruiken tot zegen en groei van de gemeenschap.

Wilt u regelmatig bidden voor deze beide volken? Vraag dan het gebedsnieuws aan via ons mailadres.

Meer informatie

Meer informatie of de nieuwsbrief ontvangen? Mail het thuisfrontcomité.

Help Bart en Jacqueline Eenkhoorn in West-Afrika

Uitzendende gemeente
Evangelisch Centrum Europoort Rotterdam

Rekeningnummer
NL65 RABO 0145 8753 42
t.n.v. Wycliffe Comité Eenkhoorn