Arjen en Maija Lock

Werkzaam in Nederland

Daadwerkelijk en persoonlijk betrokken zijn bij Bijbelvertaalwerk? Ja, graag! Dat deden we 25 jaar lang in Papoea-Nieuw-Guinea samen met de sprekers van de Abau-taal. Het is belangrijk om de weg naar het Bijbellezen vrij te maken van hindernissen. We konden daarom lees- en schrijfonderwijs in de Abau-taal niet overslaan.

Het is nog steeds onze taak om de afstand tussen de lezer en de Bijbel zo klein mogelijk te maken. Niet in alleen in Papoea-Nieuw-Guinea, maar ook onder de vele minderheidstalen in de vroegere Sovjet-Unie. De digitale wereld van audio, websites en applicaties op mobiele telefoons geven veel nieuwe mogelijkheden om Gods woord in de eigen taal toegankelijk te maken. Nu we in een fase zijn dat we ‘bijna alles gezien hebben’, geeft het Maija veel voldoening om in deze laatste jaren actief te zijn in zorg voor medewerkers. We zijn gezegend met drie kinderen met hun eigen gezinnetjes, die ons zes prachtige kleinkinderen geschonken hebben.

Taak

Arjen: Coördinator en consulent alfabetiseringswerk SIL* Bolshoi, BT consulent
Maija: HR staffcare SIL* Bolshoi en SIL* PNG
* SIL is een partnerorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers

Help Arjen en Maija Lock in Nederland

Rekeningnummer
NL24 RABO 0146 0372 94
t.n.v. Wycliffe Comité Lock